I dalje visoka koncentracija peluda ambrozije, čempresa i kopriva

Praćenje koncentracija peludi alergogenih biljaka u zraku za područje Sisačko-moslavačke županije provodi se kontinuirano na mjernim postajama koje obuhvaćaju gradove Kutinu, Popovači i Sisak.

Na temelju prikupljenih podataka izrađuje se i peludna prognoza te se izdaju određena upozorenja.

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije stoga obavještava građane da u zraku na području spomenutih gradova trenutno prevladava visoka koncentracija peludi korova među kojima prevladava pelud ambrozije, čempresa i koprive stoga se osobama alergičnim na ove vrste peludi savjetuje oprez.