Općinsko vijeće Velike Ludine održalo 25. sjednicu – Izbori za Vijeća mjesnih odbora održat će se 3. ožujka

Općinsko vijeće Velike Ludine 16. siječnja održalo je svoju 25. sjednicu na kojoj je usvojena Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Ludina. Sukladno Statutu Općine za Vijeća mjesnih odbora Velika Ludina i Vidrenjak bira se po 5 članova, dok za ostala: Mustafina Klada, Kompator, Ruškovica (koju čine naselja Ruškovica i Grabričina), Mala Ludina, Okoli, Grabrov Potok, Gornja Vlahinička (koje čine naselja Gornja Vlahinička i Ludinica) te Katoličko Selišće po 3 člana. Za dan provedbe izbora određuje se 03.03.2024. godine.

Također, usvojeno je i nekoliko tehničkih točki. Prije svega, riječ je o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Velika Ludina i Plana zaštite od požara Općine Velika Ludina. Kako je napomenula Jelena Malekinušić, viša stručna suradnica za opće i upravne poslove, riječ je o dokumentu čije je usvajanje zakonska obveza, a donosi se za petogodišnje razdoblje. Suglasnost za isti dali su Ministarstvo unutarnjih poslova te općinska Vatrogasna zajednica, a prošao je i javno savjetovanje.

Na kraju, jednoglasno je usvojeno i Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu te je donesen Plan djelovanja za 2024. godinu. Kako je pojasnila Malekinušić, u planu nema promjena budući da je izrađen na temelju dosadašnjih analiza, odnosno, izvješća. „Prošle godine smo imali dvije prirodne nepogode, mraz te olujni i orkanski vjetar. Za mraz nisu isplaćivane odštete, iako je bilo dosta prijavljenih šteta. Što se tiče olujnog i orkanskog vjetra, od strane države nije bilo isplata, dok je iznos od 1.608,53 centa podijeljen sukladno procjeni na 33 oštećenika za stambene objekte. Oštećenici su tako dobili iznose od 2 do 300 eura.“ – pojasnila je Malekinušić.

Načelnik Dražen Pavlović napomenuo je kako je zapravo najveću pomoć u ovom slučaju dala Općina. „Odmah nakon tog olujnog i orkanskog vjetra obišli smo teren, kontaktirali ljude koji su imali štete te im pomogli s prijavnom istih. Kroz 10-ak dana isplaćene su im pomoći koje su uglavnom bile od 150-400 eura po domaćinstvu“ – rekao je Pavlović.

Tijekom Aktualnog sata načelnik je upoznao okupljene vijećnike s aktivnostima u proteklom razdoblju posebno napomenuvši kako je općina u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti dobila bespovratna sredstva u iznosu od 325 tisuća eura za novo proširenje dječjeg vrtića.