Obavijest vlasnicima kuća za odmor na području Grada Kutine

Iz Grada Kutine obavještavaju vlasnike kuća za odmor o stupanju na snagu Odluke o gradskim porezima Grada Kutine s 1.01. 2024. godine (Službene novine br. 10/2023, Narodne novine br. 148/2023) kojom je uveden porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor propisan je Zakonom o lokalnim  porezima (Narodne novine broj 115/16101/17114/22 i 114/23).

Obveznik plaćanja poreza na kuću za odmor je svaka pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području Grada Kutine.

Visina poreza na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 1,99 eur po mkorisne površine kuće za odmor na temelju rješenja koje donosi Upravni odjel za financije Grada Kutine.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, odnosno manje od 183 dana u godini. Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Porez na kuće za odmor, ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti i za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice, te za odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece do 15 godina starosti.

Člankom 49. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima propisano je da obveznici poreza na kuće za odmor moraju do 31. ožujka tekuće godine dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se taj objekt nalazi, korisnu površinu i podatke o poreznom obvezniku (može i na obrascu u privitku).

Obveznici poreza na kuće za odmor podatke mogu dostaviti:

– u pisarnicu Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, Kutina

– putem pošte na adresu Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina

–  na e-mail adresu tuksar@kutina.hr

Za sva pitanja vezana uz prijavu podataka za razrez poreza na kuće za odmor, možete nazvati 044/692-017.

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza predviđene su novčane kazne za prekršaj i to za fizičku osobu u iznosu od 10,00 do 660,00 eura, za fizičku osobu obrtnika ili fizičku osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u iznosu od 130,00 do 1.990,00 eura, za pravnu osobu u iznosu od 260,00 do 3.310,00 eura te za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 130,00 do 1.320,00 eura, sve sukladno članku 56. Zakona o lokalnim  porezima.

Porezni obveznik dužan je Gradu Kutini – Upravnom odjelu za financije dostaviti i dokaz o svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje porezne obveze, u roku od 30 dana od nastale promjene.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 115/16106/18121/1932/2042/20 i 114/22).

Obrazac prijave podataka za razrez poreza na kuće za odmor

Grad Kutina