Održana 18. sjednica Općinskog vijeća u Velikoj Ludini

Općinsko vijeće Velike Ludine održalo je svoju 18. sjednicu. Na Dnevnom se redu nalazilo 15 točaka i sve su usvojene jednoglasno.

Na samom početku usvojeno je Izvješće o radu Eko Moslavine za 2022. godinu koje je prezentirao Vjekoslav Hanjilec, a iz kojeg je vidljivo kako je prošle godine sakupljeno 266,86 tona miješanog komunalnog otpada, što čini 69,61% ukupnog sakupljenog otpada (383,39 tona).  Budući da je riječ o povećanju u usporedbi s godinama ranije, odnosno podaci su gotovo na razini 2019. godine, načelnik i predsjednik Vijeća izrazili su zabrinutost.

Potom su usvojeni Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu te Pravilnik o načinu i uvjetima korištenja knjižnične građe i usluga u Knjižnici i čitaonici Velika Ludina, a za koje je ravnateljica Josipa Lažeta pojasnila kako ih je nužno bilo uskladiti sa zakonskim propisima te nedavno usvojenim Statutom.

Vezano uz Izvješće o radu Knjižnice i čitaonice za 2022. godinu ravnateljica je pojasnila kako se broj knjižnične građe povećao, a isto tako, nakon što je pandemija posustala, u porastu je ponovno i broj aktivnih korisnika, kao i broj događanja. Što se tiče plana i programa za ovu godinu, Lažeta je pojasnila kako se on temelji na Smjernicama za narodne knjižnice te kako će se uz osnovne zadaće knjižnice u suradnji s lokalnim udrugama i ustanovama provoditi i razne radionice, igraonice, izložbe i predstavljanja knjiga.

Budući da je nedavno proveden natječaj za izbor ravnatelja/ice, vijećnici su joj iskazali povjerenje te je na tu funkciju imenovana i u novom četverogodišnjem mandatu. Kako je pojašnjeno, Knjižnica ima samo jednu zaposlenicu, a koja je i ravnateljica, što se pokazalo kao izuzetno praktično, a na natječaj se osim Josipe Lažeta nije niti javio neki drugi kandidat.

U nastavku je usvojena Suglasnost na Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ludina. Kako je pojasnila Martina Kovač Crnčec, predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića, ovaj je dokument izrađen prema zakonskim okvirima, a njegovo je usvajanje nužno budući da se uskoro planiraju raspisati upisi.

Potom je prihvaćeno Godišnje izvršenje Proračuna Općine za 2022. godinu te Financijski izvještaj Općine i njezinih proračunskih korisnika, knjižnice i vrtića, za 2022. godinu, kao i Konsolidirani financijski izvještaj Općine za 2022. godinu.

Kako je pojasnio Hrvoje Plaščar, viši referent za financijske poslove, prošlogodišnji proračun općine planiran je na razini od 16,2 mln kn, a ostvareno je ukupno 87,86% prihoda, odnosno 14,2 mln kn, te 78,87% rashoda, odnosno 12,8 mln kn.

Ove točke komentirao je i načelnik Dražen Pavlović. Pojasnio je kako Općina ima politiku „čistog proračuna“, odnosno kako nema nepodmirenih obveza te nije kreditno zadužena, a ista je situacija i kod njezinih proračunskih korisnika, vrtića i knjižnice. „Upravo takva politika omogućila nam je da svake godine nešto radimo, a što se i vidi“ –zaključio je načelnik.

Vijećnici su potom usvojili Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, a koji je izrađen od strane Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije.

Na samom kraju vijećnici su usvojili i Godišnji provedbeni plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2023., a koji je pojasnila Jelena Malekinušić, viša stručna suradnica za opće i upravne poslove. Kako je istaknula, u cilju unapređenja zaštite od požara potrebno je  provesti određene mjere, a uz pomoć suradnje s vatrogascima, lokalnim komunalnim poduzećima te Hrvatskim vodama i Hrvatskim željeznicama, što je i dugogodišnja praksa. Upravo se rezultat te prakse mogao i vidjeti u Izvješću za prošlu godinu, a koju su vijećnici također usvojili.

Jedino pitanje vezano uz ovu točku postavio je vijećnik Mario Novak (HSP) kojeg je zanimala suradnja s Hrvatskim vodama, a koja nažalost, u ovom je slučaju izostala budući da Malekinušić unatoč uloženim naporima nije dobila tražene podatke koji su potrebni za izradu kompletnog izvješća, a koje se potom i dostavlja Sisačko-moslavačkoj županiji.