Tehnički pregled tribina s nadstrešnicom u ŠP Moslavac

Nakon završetka radova na izgradnji armirano-betonskih tribina s čeličnom nadstrešnicom u Športskom parku Moslavac održan je i tehnički pregled istih temeljem čega je ovaj projekt završen i dobivena je uporabna dozvola.

Radove je izvodila zajednica ponuditelja – Elektrocentar Petek d.o.o. i Mipek d.o.o., a vrijednost istih je oko 1.120.000,00 kuna.