Gradonačelnici i načelnici na radnom sastanku sa županom

Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom, u četvrtak, 7. studenoga 2019. godine, održao sastanak s gradonačelnicima i načelnicima općina, odnosno njihovim ovlaštenim predstavnicima.

Prva tema ovog sastanka bile su obveze županija, gradova i općina sukladno Zakonu o zaštiti kućanstava od zaraznih bolesti , vezane su za provođenje mjera dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije, kao i propisanog stručnog nadzora. Stručni nadzor nad provedbom ovih mjera provodi županijski Zavod za javno zdravstvo, a financira se iz sredstava općine, grada i županije.

U drugom je dijelu radnog sastanka riječ bila o prioritetnim predmetima pri Ministarstvu državne imovine. Gradovi i općine s područja SMŽ dužni su dostaviti Županiji novi, ažurirani popis prioritetnih predmeta koji se vode u Ministarstvu državne imovine i koji još nisu riješeni, te popis nekretnina za koje se Republici Hrvatskoj i drugim korisnicima koji koriste nekretnine u vlasništvu RH obračunava i naplaćuje komunalna naknada. Objedinjene podatke će Sisačko-moslavačka županija dostaviti Ministarstvu državne uprave.

Uz ovo gradovi i općine dužni su podnijeti Ministarstvu državne imovine zahtjev za izdavanje isprava podobnih za upis prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu RH najkasnije do 31. prosinca ove godine. Radi se o nekretninama koje su u zemljišnim knjigama upisane kao vlasništvo RH i koje su se na dan 1. siječnja 2017. godine koristile kao škole, domovi zdravlja, bolnice i druge ustanove kojima su osnivači jedinice lokalne i područne samouprave i koji se koriste u obrazovne i zdravstvene svrhe, te groblja, mrtvačnice, spomenici, parkovi, trgovi, dječja igrališta, sportsko-rekreacijski objekti, sportska igrališta, društveni domovi, vatrogasni domovi, spome-domovi, tržnice i javne stube.