Županija raspisala Javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Sisačko-moslavačke županije u 2024.godini

Sisačko-moslavačka županija je raspisala Javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Sisačko-moslavačke županije u 2024.godini. Javna priznanja su izraz javne pohvale domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Sisačko-moslavačke županije, te njezinu promidžbu u zemlji i svijetu.

Dodjeljuju se građanima, ustanovama i drugim pravnim osobama za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom promicanju znanosti, kulture, prosvjete, umjetnosti, gospodarstva, športa, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnom radu, kao i za određene pothvate u području zaštite ljudi, imovine i u drugim područjima društvenog života Sisačko-moslavačke županije koje pridonose ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije.

Javna priznanja dodjeljuju se kao : proglašenje počasnim građaninom Sisačko-moslavačke županije i nagrada Sisačko-moslavačke županije. Nagrada Sisačko-moslavačke županije dodjeljuje se kao : nagrada za životno djelo, nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju te nagrada za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije u proteklom jednogodišnjem razdoblju.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Sisačko-moslavačke županije mogu podnijeti građani, udruge građana, radna tijela Županijske skupštine, županijska upravna tijela, jedinice lokalne samouprave, ustanove, trgovačka društva, strukovna udruženja i druge pravne osobe. Rok za podnošenje prijedloga je 13.svibnja ove godine.

Dodatne informacije mogu se pronaći na mrežnim stranicama Sisačko-moslavačke županije.