Pružanje besplatne pravne pomoći – 24. svibnja

Grad Kutina organizira pružanje besplatne pravne pomoći 24. svibnja. Besplatnu pravnu pomoć građanima će pružati studenti klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u vremenu od 10-14 sati u Gradskoj vijećnici u Kutini na Trgu kralja Tomislava 12. Zainteresirane stranke moraju sa sobom ponijeti svu relevantnu dokumentaciju koja se odnosi na njihov slučaj te osobnu iskaznicu i OIB.