Gradsko vijeće Popovače održalo 32. sjednicu – Trg II imenovan Trgom hrvatskih branitelja

Gradsko vijeće Popovače održalo je 22. svibnja svoju 32. sjednicu. Iako je prvotno trebala imati 18 točaka, temeljem zahtjeva predlagatelja – gradonačelnika, zbog tehničkih su razloga jednoglasno povučena izvješća Knjižnice i čitaonice te Turističke zajednice. Na prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a povučena je i točka o imenovanja Trga I. Naime, HDZ je predlagao da se Trg II imenuje Trgom dr. Franje Tuđmana, a što je, kako je napomenula predsjednica Kluba vijećnika Katarina Uremović, usmeno bilo i obećano. Budući da se Trg II imenuje Trgom hrvatskih branitelja, sada zahtijevaju da se predloženim nazivom imenuje Trg I. „Naš član nije bio pozvan i nije prisustvovao na Odboru kada je donesena navedena odluka. Tražimo usput da nam se dostave pristigli prijedlozi i njihovi predlagatelji, kada je održan Odbor za imenovanje te tko je na njemu bio prisutan.“ – obrazložila je Uremović i zatražila je micanje točke s Dnevnog reda. Nakon glasanja sa 6 glasova „ZA“ i 5 „PROTIV“ taj je prijedlog i uvažen.

U nastavku sjednice sve su točke jednoglasno usvojene. Između ostalih, riječ je godišnjem usklađenju Plana zaštite od požara. Kako je pojasnio gradonačelnik, ono je bilo nužno kako bi se u njega unijeli podaci o promjenama vezanima uz odgovorne osobe, odnosno o promjenama predsjednika i zapovjednika DVD-ova i Vatrogasne zajednice.

Također, Trgovačkom društvu Komunalni servisi Popovača d.o.o. dana je suglasnost za proširenje poslovanja na djelatnosti zdravstvene zaštite bilja, poslove suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja, pružanja usluga tretiranja pesticidima, a za što je poduzeće već ekipirano. Osim toga, dana je suglasnost i za transport i skladištenje plina, ispitivanje te popravak i održavanje plinskih instalacija kao i upravljanje mjestom za opskrbu UPP. Preduvjet je to da se jednoga dana ovo poduzeće počne baviti i tzv. plinskim biznisom. Kako je pojasnio gradonačelnik Mišković, zbog mnogobrojnih problema s trenutnim opskrbljivačem te nezadovoljstvom građana, krenulo se razmišljati u tom pravcu.

Usvojen je i Program sufinanciranja novog zapošljavanja u gospodarskim djelatnostima na području grada. Za tu je potrebu u proračunu osiguran iznos od 32.900,00 eura. „Riječ je o jednokratnoj potpori od 1.300,00 eura po zaposleniku, za maksimalno dva po pojedinom poduzeću ili obrtu, a uvjet je da i zaposlenici i gospodarstvenici budu s područja grada. Ovu mjeru imamo već nekoliko godina, dobro je prihvaćena te možemo reći kako je ponajviše usmjerena na pomoć pri početnim troškovima prilikom zapošljavanja ili prilikom pokretanja posla.“ – pojasnio je gradonačelnik.

U nastavku je usvojeno Financijsko izvješće i izvješće o radu Zajednice sportskih udruga Grada Popovače za 2023.godinu. Dokumenti su to koje je predstavio predsjednik Zajednice Lovro Mikalužić. „Zajednica je tijekom 2023. godine dobila još jednu članicu, Šahovski klub Popovača te sada broji 21 klub. Uz one redovne, aktiviran je i čitav broj novih aktivnosti, a pokreće se i izbor najboljeg sportaša/sportašice, kluba i sportske nade. Financijska su sredstva također bila nešto veća, a njihov se rast očekuje i nadalje“ – napomenuo je, između ostalog, Miklaužić.

Sukladno zakonskoj regulativi, vijećnici su podržali i Odluku kojom su povećani koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Popovače te Odluku o osnovici i koeficijentima za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.

Na samom kraju, Trg II imenovan je Trgom hrvatskih branitelja. Također, donesen je i niz drugih odluka o imenovanju ulica, a temeljem odnosno rješavanja pravno-imovinskih odnosa. Riječ je o ulicama Javorac i Vodovodnoj u Popovači, Moslavačka ulica – I. odvojak u Voloderu te Stari put – I. desni odvojak u Gornjoj Gračenici. Temeljem provedenih postupaka ucrtavanja nerazvrstanih cesta, sukladno stvarnom stanju na terenu donesene su i Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste za Ulicu Gaborčina i Krmelovac.