Više od 1.000 novih mjesta za umirovljenike u Sisačko-moslavačkoj županiji

Jedan od prioriteta župana Ivana Celjaka je briga o umirovljenicima i starijim sugrađanima
što potvrđuju brojni projekti obnove i proširenja kapaciteta domova za starije osobe.
Projekt županijskih naselja, kojeg je pokrenula Sisačko-moslavačka županija, uz
veliku potporu Vlade Republike Hrvatske i predsjednika Andreja Plenkovića, jedinstven je
projekt na području cijele Hrvatske. Riječ je o 166 montažnih kuća koje su, na inicijativu
župana Celjaka, izgrađene u Sisku, Petrinji i Glini, a namijenjene su osobama čiji su domovi
stradali u potresu. Nakon što se njihovi domovi obnove, kuće će postati umirovljenička
naselja za oko 650 umirovljenika, kakvih nema u cijeloj Hrvatskoj, ali ni u ovom dijelu
Europe.

Županijska naselja – jedinstven projekt u Hrvatskoj
„Naselja će biti dugoročno iskorištena, a ovakav primjer izgradnje županijskih naselja, koje
će prvo koristiti stradalnici potresa, a nakon toga umirovljenici i osobe starije životne dobi,
jedinstven je projekt na području cijele Hrvatske. Početna ideja bila je pomoći stradalnicima
potresa i omogućiti im primjeren smještaj dok se njihovi domovi ne obnove. Obzirom na
činjenicu da je starije stanovništvo sve brojnije pokazala se potreba za dodatnim kapacitetima
za  umirovljenike“, rekao je župan Ivan Celjak.
Ista takva moderna naselja s 25 kuća gradit će još u Popovači i Kutini koje će biti
namijenjene isključivo umirovljenicima i osobama starije životne dobi.

Obnovljeni domovi u Sisku i Glini, u Kutini otvoren prvi Dom za starije osobe
„Sisačko-moslavačka županija u fokusu je pozornosti Vlade Republike Hrvatske što pokazuje
svakim danom revitalizirajući razornim potresom pogođenu Banovinu“, rekao je
potpredsjednik Vlade RH i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.


Kapaciteti za umirovljenike na području Banovine dodatno su prošireni obnovom Doma za
starije osobe Glina čiju je obnovu, zahvaljujući sredstvima iz državnog proračuna, provela
Sisačko-moslavačka županija. Dom je bio oštećen u potresu nakon čega su korisnici bili
smješteni u Lječilištu Topusko gdje im je bila osigurana sva potrebna njega i skrb.


„Dom je prije potresa imao kapacitet 79 korisnika, a sada će taj kapacitet biti proširen na 105
korisnika nakon što smo uredili drugu etažu Doma zdravlja SMŽ u Glini gdje su također sada
smješteni korisnici Doma za starije Glina“, rekao je župan Celjak.


Prošle godine u potpunosti je završena obnova Doma za starije osobe Sisak čija je zgrada bila
oštećena u potresu i sada 240 korisnika imaju puno bolje i ljepše uvjete.
Jedan od najznačajnijih projekta Sisačko-moslavačke županije na području Moslavine, kojeg
je inicirao župan Ivan Celjak, je otvaranje prvog županijskog Doma za starije osobe u Kutini
za 45 korisnika, a cijeli projekt financiran je iz županijskog proračuna.


„Kada otvorimo i ispostavu Doma za starije osobe Sisak, koji će se nalaziti u najljepšem
dijelu naselja Caprag, možemo reći kako je to 1000 novih mjesta za naše bake i djedove, za naše umirovljenike kako bismo im omogućili kvalitetnu skrb u njihovim najboljim godinama.
Naša dužnost i naša želja je omogućiti im lijepe umirovljeničke dane“, rekao je župan Celjak.