Povijesna obnova objekata u sustavu zdravstva

SPONZORIRANI ČLANAK

Sisačko-moslavačka županija imat će nakon obnove najnovije bolničke zgrade i najmoderniju medicinsku opremu. U Općoj bolnici „dr. Ivo Pedišić“, koja je trenutno najveće županijsko gradilište, u punom je jeku poslijepotresna obnova koju provodi Sisačko-moslavačka županija uz potporu Vlade Republike Hrvatske i podršku predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića.

Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak ističe kako se u ovom trenutku provode najveća ulaganja u županijski zdravstveni sustav u posljednjih 50 godina.

„Svjedočimo povijesnoj obnovi, ne samo bolnice u Sisku, nego i cjelokupne županijske zdravstvene infrastrukture koju ćemo ostaviti budućim generacijama. Naš županijski zdravstveni sustav temeljimo na medicinskom i nemedicinskom osoblju, infrastrukturi i medicinskoj opremi“, istaknuo je župan Celjak. 

Otvorena je obnovljena zgrada nove interne u koju se uskoro vraćaju liječnici i ostalo osoblje, obnavljaju se odjeli stare interne, patologije i citologije, gradi se nova zgrada pedijatrije i bolničke kuhinje, a uskoro počinje obnova zgrade bolničke ljekarne i psihijatrije. 

Zahvaljujući angažmanu župana Celjaka i njegovog županijskog tima, nabavljena je najmodernija medicinska oprema iz Fonda solidarnosti u ukupnoj vrijednosti 7,8 milijuna eura. 

„Samo iz Fonda solidarnosti EU u županijski zdravstveni sustav ulažemo 28,6 milijuna eura za obnovu objekata te 7,8 milijuna eura za medicinsku opremu pri čemu je Sisačko-moslavačka županija jedini korisnik koji je povukao sredstva iz Fonda solidarnosti EU za novu medicinsku opremu. Jedan dio nabavljene medicinske opreme već je instaliran i na njoj se već odrađuju pretrage i pregledi, a ostatak opreme bit će instaliran kako se bude završavala obnova objekata“, rekao je župan Celjak.

Sisačko-moslavačka županija obnovila je i zgradu Doma zdravlja SMŽ u Sisku u koju se već vratilo 20 ordinacija, a još kvalitetniji uvjeti za pružanje zdravstvene skrbi osigurani su i stanovnicima Banovine obnovom Doma zdravlja SMŽ u Glini za koji je nabavljena i nova medicinska oprema. Jedna etaža ove zgrade koristit će se i za proširenje kapaciteta Doma za starije osobe Glina. 

Na inicijativu župana Ivana Celjaka i Sisačko-moslavačke županije, a u suradnji s Vladom Republike Hrvatske, uz podršku potpredsjednika Vlade Tome Medveda provode se veliki projekti obnove u cilju daljnjeg razvoja i revitalizacije Sisačko-moslavačke županije. 

Obnova ambulanti na području cijele županije

„U cilju osiguravanja kvalitetne zdravstvene skrbi na području cijele županije, obnavljamo i ambulante koje imaju veliki značaj za lokalno stanovništvo“, istaknuo je župan Celjak. 

Već su obnovljene i uređene ambulante u Galdovu, Kratečkom i Topolovcu, ranije su obnovljene ambulante u Žažini i Jabukovcu, a pri završetku je obnova zgrada domova zdravlja u Sunji, Dvoru i Sisak-Capragu.

Osim projekata obnove, posebno se izdvaja i jedan od najvećih razvojnih projekata Sisačko-moslavačke županije koji će se realizirati u narednom razdoblju.  Riječ je o izgradnji nove zgrade medicinskog wellness & spa centra pokraj sadašnje zgrade Jodnog lječilišta u Sisku u kojem će se nalaziti rekreacijski i rehabilitacijski sadržaji, a imat će zdravstvenu i komercijalnu namjenu. 

Čak 18 novih liječnika u NPB dr. Ivan Barbot Popovača

Osim ulaganja u obnovu i opremu, ulažu se i značajna sredstva u stručna usavršavanja medicinskog osoblja. Jedan od takvih pozitivnih primjera je i Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača u kojoj je u posljednje dvije godine zaposleno 18 novih liječnika. Do sada je obnovljeno i 6 zgrada NPB „Dr. Ivan Barbot“ Popovača, a Sisačko-moslavačka županija, u suradnji s Vladom Republike Hrvatske, provodi aktivnosti prenamjene postojećih objekata u Ravniku radi ustrojavanja Odjela za dječju i adolescentnu psihijatriju stacionarnog tipa što je projekt od nacionalnog značaja.

Iako je prioritet obnova objekata oštećenih u potresu, potrebno je kontinuirano ulagati i u nadogradnju i dodatno poboljšanje uvjeta u svim našim zdravstvenim ustanovama. Važno nam je našim pacijentima omogućiti najkvalitetniju zdravstvenu skrb, a zdravstvenim djelatnicima još bolje uvjete rada“, zaključio je župan Celjak.