Gradsko vijeće usvojilo prvi rebalans proračuna

Gradsko vijeće Kutine izglasalo je prvi rebalans proračuna za 2024. godinu. Rebalansom se proračunski prihodi i primici povećavaju za 8,6 mln eura čime proračun sada iznosi 47 mln kn. Pročelnik za financije Ivan Crnac, među ostalim je istaknuo kako su prihodi od poreza veći za 1,5 mln eura ili 25% u odnosu na isto vrijeme prošle godine, dok su prihodi od pomoći na razini oko 4,5 mln eura.

Tu su uključena decentralizirana sredstva za osnovno školstvo, vatrogastvo, pomoć za izgradnju vrtića, pomoć za sanaciju šteta, klizišta, cjelodnevnu nastavu u OŠ Banova Jaruga i V. Vidrića, povećanje sredstava od komunalne naknade, prihodi od zemljišta oko 2,2 mln eura itd. Među rashodima je povećanje plaća u gradskoj upravi i osnovnim školama sukladno kolektivnom ugovoru, povećane su i subvencije, pojačano održavanje županijskih cesta, najvećim dijelom za prometnicu prema Međuriću, kupnja specijalnog vozila za hitnu pomoć, nabavka vozila u Domu za starije i nemoćne, isplata šteta, izgradnja knjižnice, obnova POU Kutina, adaptacija kata zgrade PUNK-a. Dio je to najavljenih planova za naredno razdoblje.
 “Grad Kutina je u posljednje vrijeme dobio nekoliko značajnih ugovora za obnovu svoje infrastrukture koja će biti financirana EU sredstvima. Trenutno u gradu imamo projekata koji su u realizaciji ili koji se planiraju realizirati na razini 10 mln eura, od kojih su 6 mln eura europska sredstva, a 4 mln eura su vlastita sredstva. To su projekti kao izgradnja novog dječjeg vrtića u Kutini, vrtića u Kutinskoj Slatini, obnova zgrade POU što je velik projekt, obnova doma u Repušnici “. Babić dodaje kako je planirana i značajnija obnova prometnica, nogostupa i pješačkih staza.

 Vijećnici stranaka na vlasti pohvalili su projekte, a oporba je suglasna samo s dijelom najavljenih planova, no nije s načinom na koji će se neki projekti financirati. Naime grad je, bez glasova oporbe, usvojio kreditno zaduženje od 6,1 mln eura na 10 godina koji je namijenjen za infratsrukturne projekte i rekonstrukcije cesta među kojima su ulice Kneza Trpimira, Dalmatinske ulice i Stuparićeve, dok će se nogostupi i biciklističke staze raditi u Batini, Kutinskoj Slatini, Brdovitoj, Ul. Hrvatskih branitelja i Fumićevoj.
 

Vijećnici SDP-a ne podržavaju kreditno zaduživanje: “Naše mišljenje je da u gradskoj blagajni ima dovoljno novca jer se od prihoda od poreza i iz drugih izvora proračun povećao za oko 4 mln eura i nepotrebno je dizati nove kredite. Što se tiče samog rebalansa podržali smo one stavke koje se odnose na usklađivanje plaća u vrtićima i školama i na projekte u kulturi gdje je za POU ostvaren iznos iz pomoći”, rekla je vijećnica SDP-a Jasminka Molnar te ju je zanimalo i koliko je grad zadužen.  
“Stopa zaduženosti Grada Kutine je na razini od 7,13%, dok je dozvoljena stopa 12%”, odgovorio je pročelnik za financije dodavši da se krediti uredno otplaćuju, neki izlaze, a neki dolaze. Molnar je ustrajna na tome da se projekti trebaju realizirati bez zaduživanja, dok pročelnik ističe kako su krediti povoljni i vidi ih kao dobru priliku za realizaciju planova.

Vijećnik Ivica Glibo pohvalio je rebalans, punjenje proračuna i najavljene projekte, te među ostalim i povećanje plaća pomoćnicima u nastavi za koje se u više navrata zalagao. Ukazao je na potrebu povećanja iznosa za rođenu djecu, a najviše za prvo dijete jer ističe da baš tada roditeljima treba najviše pomoći.

  Vijećnici su na ovoj sjednici primili na znanje kraće izvješće o radu tvrtke Eko Moslavina koje je predstavio pročelnik za komunalno gospodarstvo Eduard Gelešić. Vijećnici su imali više pitanja oko odlaganja otpada, no detaljnije će se o tome razgovarati pri podnošenju godišnjeg izviješća o radu od strane direktora Eko Moslavine, Danijela Husnjaka.