Održan Svećenički dan Sisačke biskupije

Održan je još jedan Svećenički dan Sisačke biskupije. Događajem je predsjedao biskup Vlado Košić, a predavanje na temu „Župnik: (ne)uredni upravitelj župnih dobara“ održao je mr.sc. Ivan Rak, kancelar Varaždinske biskupije.

Tom prigodom predstavljene su određene polazišne osnove koje se odnose na službu župnika koji neposredno upravlja dobrima, ali koji ipak tu svoju službu vrši pod vlašću biskupa, a što se onda posebno prepoznaje u činima izvanrednog upravljanja koji zahtijevaju i dodatnu ovlast danu od strane dijecezanskog biskupa. Istaknuta je specifična uloga župnog ekonomskog vijeća, kao tijela suodgovornosti i suodlučivanja na župnoj razini, koje je  savjetodavnog, no ipak obvezatnog karaktera, te koje pomaže župniku u upravljanju dobrima župe. Pri tome je naglašena odgovornost župnika, koji se ne može niti ne smije izuzeti iz tog procesa odlučivanja, a na način da s jedne strane samo ratificira mišljenje članova ekonomskog vijeća, ili pak naprotiv da bez teškog razloga postupi protivno njihovom savjetu.

U nastavku predavanja predavač je predstavio temeljne principe koji su razlog i svrha pojedinih kanonsko-pravnih odredaba vezanih za upravljanje dobrima. Naglasio je uzornost u upravljanju dobrima koja od župnika traži da skrupulozno vodi brigu o odvojenosti župnih  dobara od vlastitih osobnih sredstava i osobnih troškova, uredno vođenje stanja financija u tome smislu, i izbjegavanja suprotnih praksi. Jednako tako i stalne svjesnosti glede dobara koja župa posjeduje, a čemu osobito svjedoči uredan i ažuran imovnik župe, kao i potreba stalnog nadzora nad upravljanjem dobrima, posebno glede preuzetih obveza. Također je pojašnjen princip transparentnosti u upravljanju dobrima koji predstavlja evanđeosko svjedočenje i nužnu vrijednost uspješnog djelovanja Crkve u današnjem svijetu. Isti princip prvenstveno stoga zahtjeva da se dokumentacija o upravljanju dobrima uredno vodi i čuva, a kako bi u svakome trenutku mogla biti i dostupna na uvid onima na koje se odnosi. Kao jedan od principa istaknuto je i polaganje računa, a budući da sami vjernici imaju pravo znati o dobrima koja daruju Crkvi. Među temeljne principe ubraja se i razboritost kao krepost uzorna upravitelja dobara, napose potrebna u prepoznavanju i izboru prikladnih sredstava za ostvarivanje vrijednosti dobra u ekonomskom upravljanju. imovine.

Nadalje pojašnjen je princip trezvenosti u upravljanju dobrima koji zahtijeva ograničavanje na samo ono što se u upravljanju dobrima prepoznaje kao nužno potrebno za poslanje Crkve. Jednako tako i temeljni princip Caritasa – djelatne ljubavi u korist siromašnih, koji mora biti jasno vidljiv i bitno proporcionalan u ukupnoj količini župnih dobara kojima župnik upravlja. U kontekstu u pomoći župnicima da bi njihovo upravljanje bilo valjano i zakonito predstavljen je institut čina odnosno poslova izvanrednog upravljanja koji postoji sa svojim specifičnostima kako u kanonskom tako i u svjetovnom pravu, a koji u crkvenom smislu ne predstavlja ograničenje autonomije upravitelja dobara, već konkretno sredstvo crkvenog zajedništva i dragocjenu mogućnost zajedničke provjere prikladnosti i ekonomske održivosti predmetnih čina, kao i je li isti odgovaraju prethodno istaknutim svrhama crkvenog djelovanja, stjecanja i korištenja materijalnih dobara.

Završno predavač je predstavio novìne kanonskog kaznenog prava onako kako ih donosi obnovljena VI. knjiga Zakonika kanonskog prava, a gdje su obnovljene i kaznene odredbe koje se tiču upravljanja dobrima, s bolje i jasnije definiranim kažnjivim djelima, te osobito izričito propisanim institutom nadoknade štete. Pravedne kazne koje je zakonodavac u tom smislu predvidio u vidu naredbi, zabrana i oduzeća, ne isključuju pritom niti oduzeće same službe župnika. Predavanje je završeno diskusijom i konkretnim praktičnim primjerima, uputama i pojašnjenjima vezanima uz samu temu izlaganja.

U drugom dijelu susreta biskup Košić je izvijestio o aktualnostima i nadolazećim događajima u biskupiji. Zahvalio se na izrazima sućuti i molitvama za njegovu pokojnu majku Martu koja je umrla u zoru Uskrsa i pokopana u Petrijancu na Uskrsni ponedjeljak i zahvalio se svima koji su došli na sprovod i misu koju je predvodio varaždinski biskup Bože Radoš. Poseban naglasak je dao biskupijsku Sinodu koja je završila sa svojih pet zasjedanja, a završno 6. zasjedanje bit će 29. svibnja kao i planirano zaključenje Sinode 30. studenoga. Podsjetio je i kako će uskoro s radom krenuti Katolička osnovna škola u Sisku i Katolička gimnazija u Popovači te je potaknuo svećenike da o tome obavijeste vjernike, posebice zainteresirane roditelje koji već sada mogu predbilježiti djecu za upis. Najavljeno je blagoslov obnovljene kapele sv. Ivana i sv. Pavla u Gori 21. travnja i blagoslov župne crkve u Gori 28. travnja. Pozvao je okupljene i na hodočašće u Kloštar Ivanić, Majci od Milosrđa u subotu, 6. travnja s početkom sv. Mise u 11 sati. U Velikom Kaptolu biti će predstavljanje knjige Valentina Ćorića: In vino libertas o zapisima iz Haaga 25. travnja u 19:30 sati.

Na kraju svoje planove i aktivnosti za buduće razdoblje predstavili su i povjerenici i voditelji pojedinih ureda.

Sljedeći Svećenički dan bit će 2. svibnja, a gost predavač bit će vlč. Ivan Petrović, župnik župe sv. Alojzije Gonzaga iz Popovače i tajnik biskupijske Sinode.