Sanacija oborinske odvodnje potoka Goilac

Grad Kutina je započeo sa izvođenjem radova na sanaciji oborinske odvodnje potoka Goilac u Kutini. Ovim radovima će se riješiti pitanje odvodnje bujičnog kanala, odnosno potoka Goilac koji je u više navrata zadnjih godina plavio dio Nazorove ulice, dio raskršća Nazorove i Goilske ulice te je stvarana određena šteta. Spomenutim radovima riješit će se se pitanje novog zacjevljenja prolaza ispod Goilske ulice, riješit će se pitanje zaštite ulazne jame iz potoka u zacjevljenje sa zaštitnom ogradom i zaštitnim zidovima, a riješit će se na način da se nizvodno profiliraju odvodni vanjski kanali i jedna zaštitna građevina za zaštitu samog ulaza u zacjevljenje.

“Nadamo se da će tim radovima biti riješeno pitanje i većih količina vode koje će padati u sljedećem periodu, da neće više biti ugrožene kuće i podrumi kuća na početku ulice i da neće dolaziti do plavljenja same Nazorove ulice”, rekao je gradonačelnik Kutine Zlatko Babić pri obilasku terena.

Proveden je natječaj za izvođenje radova i temeljem pristiglih ponuda najpovoljnija ponuda je bila od poduzeća Agrograd iz Kutine koji su ovih dana započeli s radovima. Rok izvođenja radova je 90 dana, a cijena radova je 49,915.27 eura sa pdv-om. (www.kutina.hr)