Novo vozilo za hitnu medicinsku službu

Sisačko-moslavačka županija nabavila je novo vozilo potpuno opremljeno za potrebe hitne medicinske službe, a prilikom obilaska Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, župan Ivan Celjak najavio je i daljnju nabavku istih.  „Kontinuirano ulaganje u županijski zdravstveni sustav znači ulaganje u sve naše zdravstvene ustanove, uključujući i Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Znamo da je najveća potreba nabavka novih vozila. Nabavili smo novo, opremljeno vozilo za Zavod za hitnu medicinu i trenutno odabiremo ponude za još 4 nova vozila, tako da ćemo u prvih pet mjeseci ove godine nabaviti čak 5 novih vozila, ali to nije sve. U ovoj godini planiramo nabaviti još 5 sanitetskih vozila, ukupno 10 vozila, jer znamo da su potrebe velike, da vozila imaju svoj vijek trajanja i da svaka sekunda može značiti jedan život. Naši timovi obavljaju sjajan posao i bitno je da imaju kvalitetna, nova vozila, da mogu doći brzo do pacijenta i da mogu u punom opsegu pokazati svoje vještine i sposobnosti, svoje znanje i spašavati živote,“ rekao je župan Celjak, napomenuvši kako je vrijednost novog vozila 100 000 €, plaćena iz Županijskog proračuna, uz 5 000 € donacije jedne tvrtke.

Svoju djelatnost Zavod obavlja u 10 ispostava i pokriva izrazito velik teren, u trećoj po veličini županiji u Hrvatskoj. Zavod ima 35 timova s liječnikom, 30 timova T2, 5 timova u medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici, dok djelatnost sanitetskog prijevoza obavlja 20 timova sa 4 dispečera, otprilike 270 djelatnika ukupno.

U 2023. godini je u ambulanti obavljeno 17 712 pregleda i 18 300 pregleda na terenu, preko 36 000 intervencija. Timovi saniteta su u istoj godini prevezli ukupno 11 600 pacijenata i obavili preko 35 000 prijevoza. Njihova vozila prijeđu preko 2 milijuna km u jednoj godini.

Županijski zavod za hitnu medicinu sada ima ukupno 44 vozila, od toga se 30 vozila koristi za sanitetski prijevoz, a preostalih 14 vozila koriste se za potrebe hitne medicinske službe.