Caritas za djecu i obitelj

Caritas Sisačke biskupije od listopada 2023. godine uspješno provodi program „Caritas za djecu i obitelj“. Ovim programom aktivnosti su usmjerene na najmlađe članove društva. Kroz program su organizirane kreativne i edukativne radionice koje imaju za cilj ispuniti slobodno vrijeme djece i mladih kroz interaktivan sadržaj. Unutar programa obuhvaćeno je 44 djece, od kojih 32 s teškoćama u razvoju i 12 bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Njegovom provedbom izravno se smanjuje socijalna isključenost te povećava kvaliteta života svakog djeteta i njihovih obitelji. Posljedice razornog potresa na području Sisačke biskupije osjećaju se i u socijalnim i kulturnim sferama društva, što posebno utječe na djecu i mlade. Zbog nedostatka adekvatnog i sigurnog prostora, kao i manjka kulturnih i socijalnih manifestacija i usluga, prijeti im opasnost od socijalne isključenosti i pada kvalitete života. Stoga program „Caritas za djecu i obitelj“ ima izravan utjecaj na pružanje i razvijanje novih izvaninstitucijskih socijalnih usluga koje potiču djecu i mlade na jačanje osobnih kompetencija te razvijanje socijalnih vještina. Brojni volonteri aktivno djeluju i pomažu u ostvarenju općeg cilja programa kroz sudjelovanje u aktivnostima i druženju s djecom i mladima, uvodeći ih u središnji društveni diskurs.

Pružanjem usluga podrške obiteljima u različitim situacijama, program omogućava i savjetovanje roditeljima u odgoju djece, posebno u kriznim situacijama, a samim time donosi i veću dostupnost socijalnih usluga stanovnicima ruralnih područja Sisačke biskupije.

Opći cilj programa je razviti dodatne izvaninstitucijske socijalne usluge za ove skupine te time pridonijeti razvoju i boljoj pokrivenosti takvim uslugama na područjima na kojima one još nisu dovoljno razvijene. Provedbom programskih aktivnosti uspostavile su se nove izvaninstitucijske socijalne usluge za djecu i mlade koje su na području Sisačke biskupije u značajnom deficitu, te se time pripomoglo smanjenju i ublažavanju socijalne isključenosti.