Skupština Likovnog društva „Moslavački krug“

U prostoru Doma kulture Popovača održana je redovna skupština Likovnog društva „Moslavački krug“.

Uz rezime rada u prošloj godini, usvojen je i plan za ovu, a kojeg je predstavio predsjednik Antun Snovak.

U okviru predstavljanja plana naglašeno je nekoliko zanimljivih prijedloga od kojih se posebno ističe projekt „KIPARSKE RADIONICE U NAŠEM GRADU“, za zainteresiranu djecu osnovnih škola te kreativne radionice „Glina i Vina“ za odrasle osobe. Udruga će, kako je zamišljeno, održati kiparske radionice uz program obilježavanja Dana grada Popovače pod vodstvom akademske kiparice Eme Zavacki. Radionica će biti besplatna posjetiteljima te koncipirana za djecu, ali i zainteresirane odrasle.

Također, za članove udruge koji se intenzivno posvećuju ilustriranju organizirat će se promocija i izložba „ILUSTRACIJA MOSLAVAČKIH LEGENDI, MITOVA I USMENIH PREDAJA“ u suradnji s gradskom Turističkom zajednicom. Sve ostale brojne redovne aktivnosti kao što su likovne kolonije, izložbe i promocije te obilježavanje „Noći trijema“, organizirat će se po istom principu kao i prošle godine, u suradnji s gradom i gradskom Turističkom zajednicom.

Skupština je izrazila veliko zadovoljstvo pomlađivanjem članstva i istakla svoju otvorenost suradnji sa lokalnom zajednicom, Županijom i kulturnih subjektima u RH.