O stanju u proračunu na Aktualnom satu

Prošle godine Vlada RH ukinula je prirez te je na jedincima lokalne samouprave bilo da sami odrede kolika će biti stopa poreza na dohodak, kako bi se taj prirez na neki način nadoknadio. Bio je to izazov za jedinice lokalne samouprave jer nitko nije bio siguran kako će se puniti proračun obzirom na cjelokupnu situaciju. Tako su neki gradovi i općine povećali, neki snizili stope poreza na dohodak, a Kutina je odlučila ostati na istoj stopi. Bila je to jedna od tema o kojoj je bilo riječi na Aktualnom satu Gradskog vijeća Kutine. Nezavisnog vijećnika Ivicu Glibu zanimalo je kakva je trenutno situacija s punjenjem proračuna.  

 Kako je obrazložio gradonačelnik Zlatko Babić, zahtjevi proračunskih korisnika u odnosu na isto vrijeme prethodne godine su 20-30% veći, prisutni su bili zahtjevi za porastom dohotka kod proračunskih korisnika što je utemeljeno obzirom na cijene i sve druge okolnosti.
 „S povećanjem prihoda od poreza na dohodak smo zadovoljni u odnosu na prošlu godinu jer su sada naši prihodi s te osnove veći za 22%, a to je značajno povećanje izvornih prihoda. To je na tragu onoga što je Vlada RH prognozirala i u tom smislu apelirala da se stope poreza na dohodak ne bi trebale dizati na maksimalne vrijednosti. Dao sam to na javnu raspravu i šira javnost i politička javnost išla je u smjeru da porez na dohodak ostane isti. To je bilo korisno za građane jer je njima u vlastitim prihodima ostalo više novca“ , rekao je gradonačelnik Zlatko Babić.
U tijeku je izrada rebalansa kojim će biti predstavljena i novu projekcija prihoda i rashoda.