Nastavlja se katastarska izmjera

Započeli su pristizati pozivi za predočavanje podataka utvrđenih novom katastarskom izmjerom. Na predočavanje je potrebno ponijeti dokumentaciju navedena u pozivu.
Na predočavanju će biti prisutni predstavnici tvrtke koja je vršila izmjeru, također je moguće da se kao zainteresirana strana pojavi i netko od građana, pravnih osoba i sl..
Za sve upite i nejasnoće oko poziva, a prije nego pristupite predočavanju, obratite se u Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo kako bi vam pomogli u pojašnjenju postupka, odnosno oko dokumentacije koju morate ponijeti.

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
tel. 044/692-036
email: prostorno@kutina.hr
https://www.kutina.hr/grad-kutina/upravni-odjeli/upravni-odjel-za-prostorno-ure%C4%91enje-i-graditeljstvo.html