Mogućnost kupnje dodatnog spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada

Komunalni servisi Popovača d.o.o. obavještavaju građane da od 1.ožujka imaju mogućnost kupnje dodatnog spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada u obliku vreće od 120 litara.

Cijena dodatnog spremnika iznosi 1,51 euro po komadu sa PDV-om (obuhvaća cijenu usluge odvoza i deponiranja MKO) i bit će obračunata i iskazana na računu za javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog otpada.

Preuzimanje dodatnog spremnika moguće je isključivo na šalteru Komunalnih servisa Popovača d.o.o., na adresi Kutinska 12, Popovača.

NAPOMENA: Dodatna količina miješanog komunalnog otpada bit će preuzeta isključivo u navedenim označenim vrećama.