HDZ-u najviše mjesta u Vijećima mjesnih odbora na području Velike Ludine

Nakon četiri godine Općina Velika Ludina provela je izbore za Vijeća mjesnih odbora. Iako je riječ o najnižem nivou upravljanja lokalnom samoupravom, u proteklim godinama pokazalo se kako su ova vijeća važna kod savjetodavne funkcije, a isto tako i kod rješavanja određenih problema.

Mjesni izbori za područje Općine Velika Ludina provedeni su 3. ožujka. U 9 mjesnih odbora Općine birao se ukupno 31 vijećnik. „Broj članova Vijeća mjesnih odbora, uključujući i predsjednika, kreće se od tri do pet, što se određuje prema broju stanovnika mjesnog odbora. Tako se za mjesne odbore u naseljima Kompator, Ruškovica, Mala Ludina, Grabrov Potok, Okoli, Gornja Vlahinička i Katoličko Selišće izabralo po tri člana, a za Veliku Ludina i Vidrenjak pet članova“ – istaknuo je načelnik Dražen Pavlović.

Izlaznost na ove izbore je tradicionalno bila poprilično niska. Naime, glasalo je samo 19,11% građana, odnosno njih 359 od 1879.  Pobjednik izbora je HDZ sa 181 glasom, 100 glasova dobio je HSP, 53 su pripala nezavisnoj listi grupe birača, a 15 SDP-u. Zbirno, od 31 člana Vijeća mjesnih odbora 17 je pripalo Hrvatskoj demokratskoj zajednici, 10 Hrvatskoj  stranci  prava, 3 grupi birača te 1 Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske.

HDZ će u potpunosti predsjedati Vijećima mjesnih odbora Gornja Vlahinička, Vidrenjak i Ruškovica, budući da su tamo bili jedina lista. Također, predsjedat će i Vijećima Mjesnih odbora Grabrov Potok gdje su osvojili 2 mjesta, dok je 1 pripalo HSP-u te Velika Ludina gdje su osvojili 3 mjesta, dok su HSP-u pripala 2. Na čelu Vijeća mjesnog odbora Kompator bit će sa sva 3 mjesta HSP, a kojem je s 2 mjesta pripala i funkcija vodstva Vijeća mjesnog odbora Mala Ludina (1 mjesto osvojila je lista HDZ-a) te s isto toliko i Vijeća mjesnog odbora Katoličko Selišće (1 mjesto osvojio je SDP). Vijeće mjesnog odbora Okoli vodit će 3 kandidata s Nezavisne liste grupe birača čiji je nositelj Mihael Gorički.

U Mjesnom odboru Mustafina Klada izbori nisu provedeni budući da nije prijavljena niti jedna kandidacijska lista.