Poznati kandidati za Vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Ludina

3. ožujka održat će se Izbori za Vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Ludina. Po prvi puta, izbori će se provoditi u 10 umjesto dosadašnjih 12 naselja, budući da je dosadašnji Mjesni odbor Ludinica pripojen Gornjoj Vlahiničkoj, a Grabričina Ruškovici. Naime, u ta dva naselja mali je broj stanovnika te je nemoguće sastaviti kandidacijske liste, a problem stvara i najam prostora budući da u tim naseljima nema društvenih domova.

Kako je pojasnio načelnik Dražen Pavlović, za Vijeće Mjesnog odbora Mustafina Klada nije pristigla niti jedna kandidacijska lista te se izbori u tom naselju neće provesti, odnosno, to naselje u sljedeće četiri godine neće imati Vijeće. 

Za Vijeća Mjesnih odbora Vidrenjak, Ruškovica i Gornja Vlahinička pristigla je samo kandidacijska lista HDZ-a, u Mjesnim odborima Kompator, Mala Ludina, Velika Ludina i Grabrov Potok građani će birati između kandidata HDZ-a i HSP-a, u Okolima između kandidata HDZ-a i Nezavisne liste grupe birača čiji je nositelj Mihael Gorički, a u Katoličkom Selišću između kandidata HSP-a i SDP-a.

Vijeće Mjesnog odbora Velika Ludina i Vidrenjak broji po 5 članova, dok u preostalih 8 Vijeća ima po 3 vijećnika.

Budući da Vijeća mjesnih odbora nemaju određene zadaće već su ona savjetodavna tijela koja se formiraju radi zakonskih obaveza, za njima ne vlada veliki interes te je i izlaznost na tim izborima mala, potvrdio je načelnik Dražen Pavlović.

Upravo zbog toga pozvao je građane da izađu na izbore i izaberu kandidate koje smatraju najboljima.