Početak sezone radova u Velikoj Ludini

S dolaskom lijepog vremena započeli su brojni radovi na području Općine Velika Ludina.

U Vatrogasnoj ulici u Vidrenjaku odvija se polaganje kanalizacijskih cijevi, proširenje prometnice, izrada revizionog betonskog okna, asfaltiranje i uređenje bankina, vrijednosti 33.135,00 eura.

Što se tiče radova u Poljskoj ulici u Velikoj Ludini, oni uključuju pripremu podloge i odvodnih kanala u iznosu od 30.521,19 eura, a nastavit će se sa planiranim asfaltiranjem u iznosu od 30.000,00 eura.

Osim toga, započeli su pripremni radovi na izgradnji vodovodne mreže za naselje Ludinica te se planira nastavak zamjene dotrajalih rasvjetnih tijela s led javnom rasvjetom.

Također, u pripremi su radovi na uređenju Društvenog doma Mala Ludina, radovi na uređenju Ratarske ulice u Mustafinoj Kladi, Male ulice u Okolima i Stažićeve ulice u Vidrenjaku.

Načelnik Dražen Pavlović ističe zadovoljstvo početkom ovih investicija koje će doprinijeti kvalitetnijem životu stanovnika. Napominje i kako je riječ samo o dijelu predviđenih aktivnosti tijekom ovogodišnje građevinarske sezone.