Najava: Seminar za voditelje i članove tamburaških orkestara i sastava u Kutini

Hrvatski sabor kulture u suradnji s KUD-om „Moslavina“ iz Kutine organizira seminar za voditelje i članove tamburaških orkestara i sastava koji će biti održan pod vodstvom Vlade Pergjuna, od 15. do 17. ožujka 2024. u Kutini.

Seminar je namijenjen svim polaznicima koji do sad nisu imali priliku voditi tamburaški orkestar/sastav, kao i sadašnjim i bivšim sviračima, učiteljima glazbe, glazbenim amaterima, zaljubljenicima u tamburu i drugima. Polaznici po završetku dvodnevnog programa seminara dobivaju Potvrdu o sudjelovanju na Seminaru.

Seminar će biti održan u suradnji s Tamburaškim sastavom KUD-a „Moslavina“ Kutina u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Kutina (Ulica Stjepana Radića 3, Kutina).

RASPORED SEMINARA

Petak, 15.03.

16:30 – 17:15h – Uvodno predavanje, povijest tambure

17:15 – 17:30h – Pauza

17:30 – 19:00h – Metodika rada s orkestrom

19:15 – 19:30h – Pauza

19:30 – 21:00h – Metodika rada s orkestrom

Subota, 16.03.

 9:00 – 11:00h – Metodika rada s početnicima, upute za voditelje i tehnike sviranja

11:00 – 11:15h – Pauza

11:15 – 13:00h – Metodika rada s početnicima, praktični rad s početnicima

13:00 – 15:00h – Pauza za ručak

15:00 – 16:30h – Sviranje u orkestru, praktični rad na djelima

16:30 – 16:45h – Pauza

16:45 – 18:00h – Sviranje u orkestru, praktični rad na djelima

Nedjelja, 17.03.

 9:00 – 11:00h – Osnove dirigiranja

11:00 – 11:15h – Pauza

11:15 – 12:30h – Osnove dirigiranja, praktični rad na djelima

12:30 – 14:30h – Pauza za ručak

14:30 – 16:00h – Osnove dirigiranja, praktični rad na djelima

16:00 – 16:15h – Pauza

16:15  – Dodjela potvrda o sudjelovanju

Za prijavu na seminar potrebno je ispuniti prijavnicu koja je objavljena na mrežnim stranicama Hrvatskog sabora kulture i poslati je elektronskom poštom na e-mail: glazba@hrsk.hr najkasnije do 13. ožujka 2024. godine. Za sve članice Hrvatskog sabora kulture i njihove članove seminar je BESPLATAN.

Polaznici trebaju ponesti instrumente na seminar.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem maila glazba@hrsk.hr ili na tel. 095/4621737.