Gradsko vijeće Popovače raspravljalo o potrebama mještana Donje Jelenske

O ulaganjima u jedno od najmanjih naselja na području Popovače, Donju Jelensku, raspravljano je na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća.

 „Kada će biti postavljena led rasvjeta te kada se očekuje zamjena drvenih stupova, popravak zvona na kapelici Sv. Roka, renoviranje društvenog doma te uređenje prilaznih puteva uz glavnu cestu“ – pitao je Danijel Sučija (HDZ).

„Prema posljednjim informacijama HEP-a, u čijoj je nadležnosti niskonaponska mreža, ove godine u planu je zamjena svih drvenih stupova s betonskima. To otvara mogućnost da se kvalitetnije postavi javna rasvjeta te da se teleoperaterima omogući postavljanje bolje mreže tj. optike. Što se tiče led rasvjete, nju postavljamo po naseljima sukladno financijskim mogućnostima. U ovogodišnjem planu je i Donja Jelenska. Ako i ne odradimo zamjenu lampi u cijelom selu, odradit ćemo ju barem djelomice pa nastaviti sljedeće godine.“ – rekao je gradonačelnik Josip Mišković.

Vezano uz zvono kapele koju je prije nekoliko godina izgradio grad, ona je sada u nadležnosti Župe Osekovo. „Župa je ta koja brine o njezinom održavanju, no, ukoliko nisu u mogućnosti, mi ćemo pomoći da se to zamijeni.“ – napomenuo je gradonačelnik.

Što se tiče društvenog doma, istaknuo je kako je isti u lošem stanju, odnosno, kako je potrebna kompletna adaptacija koja bi trebala obuhvatiti i nabavku namještaja te rješavanje sustava grijanja. Nažalost, potrebe za korištenjem tog doma su gotovo nikakve, mjesni DVD je u fazi rekonstruiranja, a i građani ga ne koriste često.

„U dogovoru smo da se tijekom ove godine odradi ono najnužnije, odnosno da se sanira strop i postave klime kako bi se omogućilo i grijanje i hlađenje“ – rekao je gradonačelnik Mišković.