Tečaj za trudnice u DZ Kutina

U kutinskom Domu zdravlja održat će se Tečaj pripreme trudnica za porod i roditeljsku funkciju. Predavanja i vježbe održavaju se u Domu zdravlja u Kutini u Centru za majku i dijete, na adresi A.G. Matoša 42 Kutina. Tečaj počinje u 17 sati. Za prijave i informacije možete nazvati na broj tel: 630 468 od 7-8h i 14-15h, Janja Toš, bacc.med.techn.