Gradsko vijeće Popovače raspravljalo o komunalnim problemima u Voloderu

Na posljednjoj radnoj sjednici Gradskog vijeća Popovače aktualiziran je niz tema.

Vijećnik Zvonimir Kondres (HSP) interes je iskazao za određene komunalne probleme u Voloderu.

Upitao je kada će se sanirati most u Vezmarovoj ulici u Donjem Krivaju te dovršiti radovi vezani uz ogradu na groblju u Voloderu.

Pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje Ivka Nikolić Jež vezano uz most u Vezmarovoj ulici napomenula je kako će se isti obnoviti u potpunosti, kako bi on bio trajnog karaktera, sa armaturom i betonskom oblogom. Čim to dopuste proračunska sredstva i vremenski uvjeti.

Vezano uz ogradu na groblju, pročelnica je napomenula kako su dijelovi, odnosno paneli, nabavljeni ranije. Pojasnila je i kako je nakon reorganizacije djelatnosti Komunalnih servisa Popovača nužna bila provedba javne nabave vezane za radove. Kada je postupak završen krenulo se s betoniranjem temelja i ostalim radovima, a sve kako bi se ta strana ograde u potpunosti završila u što skorijem roku.