Grad Popovača u 2024. godini očekuje realizaciju brojnih projekata

Grad Popovača u ovoj 2024. godini s predviđenim prihodima nešto višim od 15 milijuna eura, što ne uključuje proračunske korisnike, te uz sredstva koja očekuju ostvariti putem natječaja državnih i EU fondova, planira realizirati niz projekata.

To su, kako ističe gradonačelnik Josip Mišković digitalizacija kina u Domu kulture Popovača, signalizacija u naselju Potok, nastavak izgradnje Športsko – rekreacijskog centra. U suradnji sa Županijskom upravom za ceste po modelu 50:50 trebala bi biti i sanirana ulica Varoš – Stružec, a iz gradskog proračuna asfaltiran dio nerazvrstanih cesta. Grad i u ovoj godini nastavlja s potporama gospodarstvenicima, poljoprivrednicima, udrugama, a planirana su i kapitalna ulaganja u obnovu sakralnih objekata.

Nastavlja se s provedbom programa Zaželi, ovo je njegova IV. Faza, kroz rad 30 zaposlenica tako će programom biti obuhvaćeno oko 180 korisnika.

Dodajmo kako je, u odnosu na prošlogodišnji, Proračun za 2024. godinu viši za oko milijun eura. Gradsko je vijeće donijelo i Odluku da stope poreza na dohodak ostaju na istoj razini kao i do sada, a građanima Popovače povećat će se plaće za iznos do sada naplaćivanog prireza.

Jedan od većih projekata je izgradnja novog vrtića, a plan je da se njegova izgradnja sufinancira sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u iznosu od 2,29 milijuna eura.