Sv. Nikola u Udruzi slijepih Grada Kutine i dijela SMŽ

Uz blagdan sv. Nikole i Dan volontera u Udruzi slijepih Grada Kutine i dijela SMŽ uručeni su prigodni darovi donatora članovima Udruge i volonterima. U ime udruge zahvalio je Mario Merhaut, predsjednik te je rekao kako su ovi darovi uz radost koju su donijeli članovima i znak potpore.

Mario Merhaut, predsjednik Udruge slijepih Grada Kutine i dijela SMŽ

Predsjednik Udruge slijepih članove je izvijestio o zakonskim promjenama koje bi trebale doprinijeti poboljšanju kvalitete života slijepih i slabovidnih osoba. „Bit će dosta administrativnih poteškoća, ali zajendo ćemo preći sve prepreke.“, rekao je Mario Merhaut.

Mario Merhaut, predsjednik Udruge slijepih Grada kutine i dijela SMŽ

Udruga slijepih Grada Kutine i dijela SMŽ okuplja članove iz jedinica lokalne samouprave moslavačkog dijela Županije.