Grad Popovača raspisao Javni poziv za dodjelu poticaja za kupnju ili izgradnju prve nekretnine

Grad Popovača raspisao je Javni poziv za dodjelu poticaja za kupnju ili izgradnju prve nekretnine za stanovanje na svom području u 2023. godini s ciljem pomoći pri rješavanju stambenog pitanja mlađe populacije.

Poticaje za kupnju ili izgradnju prve nekretnine Grad Popovača odobrava korisnicima (bračni, izvanbračni drugovi, samci, samohrani roditelji), koji nisu stariji od 40 godina te su tijekom razdoblja od 01.01.2023. do 30.12.2023. godine kupili ili izgradili nekretninu za stanovanje.

Grad Popovača dodjeljuje poticaj u iznosu od 4.000,00 eura sukladno ispunjavanju uvjeta propisanih ovim Javnim pozivom.

Provjeru uvjeta Javnog poziva utvrđuje Povjerenstvo za dodjelu poticaja. Na temelju  te Odluke, korisnik poticaja i Grad Popovača sklapaju ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava uz koji korisnik prilaže instrument osiguranja – bjanko zadužnicu u korist Grada Popovače u vrijednosti dodijeljenog poticaja, ovjerenu kod javnog bilježnika.

Zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom podnose se do 30.12.2023. godine, u zatvorenoj omotnici na adresu: Trg grofova Erdödyja 5, 44317 Popovača s naznakom „Prijava na Javni poziv za dodjelu poticaja za kupnju ili izgradnju prve nekretnine za stanovanje na području Grada Popovače u 2023. godini“.

Više informacija o Javnom pozivu može se pročitati na mrežnim stranicama Grada Popovače.