Velikoludinsko vijeće jednoglasno usvojilo posljednji ovogodišnji rebalans

Općinsko vijeće Velike Ludine održalo je 27. studenoga svoju 23. sjednicu. Na Dnevnom redu nalazilo se 9 točaka, a sve su usvojene jednoglasno.

Na samom početku vijećnici su tako usvojili 3. Izmjene i dopune Proračuna, a koje su, kako je napomenuo načelnik Dražen Pavlović, ujedno i posljednje.

„Proračun je smanjen za 217 tisuća eura te umjesto planiranih 2 milijuna i 475 tisuća eura on će iznositi 2 milijuna i 257 tisuća eura. Do smanjenja je došlo zbog nekoliko stvari. Naime, smanjen je iznos za energente, u potpunosti je maknuta stavka vezana uz kupnju stanova iznad općine, budući da su isti prodani privatnim osobama. Također, budući da će se neki radovi zbog nepovoljnih vremenskih prilika tek započeti ili će se prebaciti na sljedeću godinu, imamo isto neke uštede. Vodovod Ludinica tek je u početku provedbe, dok uređenje Doma u Maloj Ludini te uređenje dječjeg igrališta u Vidrenjaku, rekonstrukcija Stažićeve i Ratarske ulice te uređenje ograde Dječjeg vrtića još nije ni započeo. Također, budući da je potpisan ugovor o suradnji sa ŽUC-om aktivnosti oko izgradnje nogostupa od potoka Ludinica do groblja prebacuju se za sljedeću godinu, kada će se započeti s rekonstrukcijom mosta i prometnice, pa ćemo u sklopu toga odraditi i pješačku stazu te javnu rasvjetu. Osim toga, određene uštede imamo i kada je riječ o prijevozu koji sufinanciramo zajednički sa Županijom. Kako on nije korišten od početka godine, ostalo nam je nešto neiskorištenih sredstava. Kada je riječ o povećanju, zbog procjena šteta uslijed nevremena morali smo povećati iznose za intelektualne usluge i socijalnu pomoć. Također, povećali smo i sredstva za stipendije i sufinanciranje smještaja u učeničkim domovima, kao i sredstva za deratizaciju i dezinfekciju, održavanje javne rasvjete te za prehranu i energiju u Dječjem vrtiću. Osim toga, povećali smo i stavku za zaposlene, ne toliko zbog rasta plaća koliko zbog novih djelatnika u vrtiću, a koji su nužni zbog većeg broja djece.“ – pojasnio je načelnik Dražen Pavlović.

„Smanjenja su veća za tih 217 tisuća eura tako da će proračun realno biti manji. Ovim rebalansom realno prikazujemo proračun na kraju godine te bi on trebao biti u potpunosti ispunjen. Važno je tu naglasiti da općina nema nikakvih kredita niti zaduženja te sve troškove isplaćuje redovno.“ – zaključio je načelnik.

U nastavku usvojene su Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Velika Ludina te Odluka o komunalnom redu. Kako je pojasnila Verica Kesak, referentica za komunalne poslove, u njima nema velikih promjena, odnosno, riječ je o povećanju iznosa kazni te njihovom izražavanju u eurima.

Potom, vijećnici su usvojili i Pravilnik o plaćama u Dječjem vrtiću te Pravilnik o plaćama u Knjižnici i čitaonici. Kako je pojasnila Jelena Malekinušić, viša stručna suradnica za opće i upravne poslove, u obje je ustanove došlo do povećanja osnovice plaća s 465 na 550 eura, a u knjižnici je bila nužna i promjena naziva radnih mjesta kako bi se pravilnik uskladio sa zakonskom regulativom.

Načelnik Dražen Pavlović pojasnio je kako je povećanje osnovica plaća rezultiralo dogovorom s djelatnicama vrtića, a koje sada imaju plaće u razini onih u susjednim općinama i gradovima.

Pri samome kraju, vijećnici su usvojili Izmjene i dopune Statuta. Kako je pojasnila Malekinušić do istih je došlo zbog ukidanja Mjesnih odbora Ludinica i Grabričina. Naime, u tim naseljima izuzetno je mali broj stanovnika, a samim time i birača. Zbog izuzetno velikih troškova izbora, budući da tamo općina nema svoj prostor, ali i sve težih mogućnosti sastavljanja kandidacijskih lista, predloženo je da naselje Grabričina postane dio Mjesnog odbora Ruškovica, a Ludinica dio Mjesnog odbora Gornja Vlahinička, što su u konačnici vijećnici i prihvatili.

Na kraju, vijećnici su usvojili i Odluku o proglašenju statusa nerazvrstane ceste, javnog dobra u općoj uporabi za nerazvrstanu cestu Pogradska ulica, a što je nastavak aktivnosti kako bi ta ulica, kao takva, postala i stvarna, te kako bi se u njoj mogle odvijati određene infrastrukturne aktivnosti.