Velika Ludina objavila prijedlog liste kandidata za stipendije i sufinanciranje smještaja u domovima

Općina Velika Ludina objavila je Prijedlog liste kandidata koji ostvaruju pravo na učeničke i studentske stipendije Općine Velika Ludina za ovu školsku tj. akademsku godinu. Prema objavljenoj listi Općina planira dodijeliti 22 učeničke stipendije i to 5 po kriteriju izvrsnosti i 17 po socijalnom kriteriju, u iznosu od 60 eura mjesečno za razdoblje od rujna ove do lipnja iduće godine.

Što se tiče studentskih stipendija, Općina Velika Ludina ove godine planira ih ukupno 8, i to 5 po kriteriju izvrsnosti, te  3 po socijalnom kriteriju, u iznosu od 120 eura mjesečno, kroz vremensko razdovlje od listopada ove do srpnja iduće godine.

Ovim Prijedlogom lista kandidata svim učenicima i studentima koji su zadovoljavali uvjete natječaja omogućeno je korištenje stipendija.

Također, nakon analize prikupljenih prijava Odbor za školstvo i dodjelu stipendija Općine Velika Ludina predložio je listu kandidata za sufinanciranje smještaja u učeničke domove.

Sedam je učenika sa stalnim prebivalištem na području ove općine tako ostvarila sufinanciranje smještaja tijekom školske godine 2023./2024. u visini 50% od pune cijene smještaja.

Dodajmo i kako se ove Odluke upućuju na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću.