GV Kutine: Povučen prijedlog o povećanju poreza na dohodak

Gradonačelnik Kutine Zlatko Babić, na jučer održanoj sjednici Gradskog vijeća Kutine, odustao je od prijedloga podizanja stope poreza na dohodak, što je najavio kao jedan od načina „pokrivanja“ gubitka u proračunu koji će zbog mjere ukidanja prireza od 1. siječnja iznositi oko 800.000 eura.
 

Uklanjanje točke o visini stope poreza na dohodak argumentirao je uvažavanjem mišljenja više sudionika javnog savjetovanja, građana, gradskih vijećnika i koalicijskih partnera.

„U ovom trenutku grad može odustati od uvođenja nove stope poreza na dohodak odnosno da ostanemo na zakonskoj razini koja je bila i do sada od 20-30% bez obzira na ukidanje prireza koji smo imali na razini 12%. Prema projekcijama koje ja radim određena sredstva će nedostajati. Ne možemo sada znati kako će izgledati početak godine obzirom na inflaciju i gledajući najave povećanja plaća zaposlenicima i gdje država predviđa porezne olakšice građanima. Kako je zaključio i HDZ, stranka koja meni daje najveću potporu, nadamo se da ćemo moći zatvoriti proračun i zadržati razinu standarda života što se tiče investicija tekućeg održavanja i postojeće razinu društvenog života. Ukoliko vidimo da prihodi ne idu tim tempom i da bi to moglo ugroziti proračun do kraja godine morat ćemo svi zajedno sjesti i napraviti određene poteze u smanjenju rashoda“, rekao je gradonačelnik. Dodaje kako je ono gdje grad očekuje prihode, kvalitetnija i pravednija naplata komunalne naknade koju bi svi plaćali prema stvarnoj površini stambenog objekta koju uživaju, a ne da se nešto dogradilo, zidalo, a nije u sustavu komunalne naknade.

Pročelnik za financije Ivan Crnac obrazložio je nove stope gradskih poreza na potrošnju, korištenje javnih površina i kuća za odmor. Riječ je zapravo o porezima koji su i prije postojali, no u vrijeme situacije s COVID-om od njih se odustalo kao olakšica poduzetnicima. Vijećnik HSS-a Dragutin Vagner ukazao je na tanku granicu između manje kleti i kuće za odmor oko čega bi moglo biti dosta prijepora, no pročelnik ističe da postoji zakon koji propisuje da je kuća za odmor ona koja se koristi manje od 183 dana u godini, kućom za odmor ne smatra se gospodarska zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa, alata i drugog pribora, a ukoliko se zgrada koristi i kao gospodarski objekt i kao kuća za odmor, porez se razrezuje. U tom smislu predložen je porez od 1.99 eura po metru kvadratnom, dok je maksimalan porez 5 eura po m2.
 

Gradsko je vijeće na ovoj sjednici jednoglasno usvojilo i izviješće o prostoru za razdoblje od 2019.-2022. koji predstavlja zakonski okvir za sva rješenja u prostoru na području Grada Kutine. Uvodno je vijećnike s dokumentom upoznala pročelnica Odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine, Snježana Šlabek Ohman. Detaljnu prezentaciju izvješća o prostornom uređenju s mjerama za njegovo unaprjeđenje i trendovima prostornog razvoja za iduće 4 godine održala je predstavnica Zavoda za prostorno uređenje SMŽ Valentina Šerbec.
 

Vijećnici su većinom glasova na ovoj sjednici usvojili izvješće o radu gradonačelnika za prvo polugodište ove godine. Vijećnik Vagner koji je bio protiv, iznio je primjedbu da bi izvješće trebalo biti drugačije koncipirano, a ne u formi parcijalnih izvješća ravnatelja ustanova ili gradskih odjela.


 Na sjednici su osvojene i odluke o donošenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu, kao i prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama.