Najava: Javna tribina – Komasacija poljoprivrednog zemljišta

Grad Popovača organizira Javnu tribinu na temu Komasacija poljoprivrednog zemljišta koja će se održati u ponedjeljak 20. studenog 2023. s početkom u 10,00 sati u prostorijama Doma Kulture Popovača.

Sukladno Zakonu o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, Grad Popovača kao nositelj komasacije poziva vlasnike poljoprivrednog zemljišta na području katastarske općine Potok i Stružec, da se odazovu na spomenutu Javnu tribinu.