Gradsko vijeće Popovače raspravljalo o aglomeraciji

Na nedavno održanoj sjednici Gradskog vijeća Popovače vijećnici su iskazali interes za niz tema. Između ostalog, riječi je bilo i o aglomeraciji.

Vijećnik Ivan Abaz (HDZ) upitao je gradonačelnika postoji li kakav pomak u projektu Aglomeracija Popovača.

„Iako smo pribavili svu projektnu dokumentaciju i građevinske dozvole aglomeracija još nije započela budući da nismo mogli zadovoljiti uvjete koji su bili propisani u prošlom natječaju. Iz Hrvatskih voda, tvrtke koja odlučuje o samoj provedbi projekta Aglomeracije, poručeno nam je kako će se taj projekt odraditi u sljedećem obračunskom razdoblju. U ovom času je dogovoreno da Moslavina d.o.o. u suradnji s Hrvatskim vodama napravi obnovu svih projekata, a kojih je 30-ak, kako bi sve bilo spremno za prijavu na natječaje iz EU fondova.“-rekao je  odgovoru gradonačelnik Josip Mišković i dodao kako će se izrada projektne dokumentacije financirati od strane Hrvatskih voda, Moslavine d.o.o. i grada.

Vezan uz aglomeraciju bio je i upit vijećnika Danijela Sučije (HDZ). Njega je zanimalo kada će se završiti odvodnja u Zagrebačkoj ulici u Voloderu.

Gradonačelnik Mišković potvrdio je kako taj projekt nije završen budući da se očekivala provedba aglomeracije. Kako se ona odužila, grad je u dogovoru da s Moslavinom d.o.o. odradi nekoliko pojedinačnih projekata. Prije svega da se napravi kanalizacija u Radničkoj ulici, a gdje bi se trebala izgraditi i precrpna stanica koja bi omogućila da se i postojeći dio kanalizacije iz Zagrebačke ulice spoji na postojeću odvodnju u Kolodvorskoj, a koja završava u Potoku. Taj bi projekt, kako je planirano, trebao započeti sljedeće godine.