Gradsko vijeće Popovače raspravljalo o komunalnim problemima

Na nedavno održanoj sjednici Gradskog vijeća Popovače vijećnici su iskazali interes za niz tema, a ponajviše o komunalnim problemima i infrastrukturnim potrebama.

„Ima li grad u planu asfaltirati i spojiti Radničku ulicu s ulicom Ravnik?“ – pitala je predsjednica Kluba vijećnika HDZ-a Katarina Uremović. „Grad u budućnosti planira spojiti tu ulicu s ulicom Ravnik, no, prvo nam je cilj da se tamo odradi kanalizacija, a na čijem projektu trenutno radi Moslavina d.o.o.“ – rekao je u odgovoru gradonačelnik Josip Mišković.

„Planira li se ove godine proširenje vodovodne mreže?“ – gradonačelnika je pitala vijećnica Nevenka Kundrata Carek. „U ovoj je godini planirano proširenje vodovodne mreže na nekoliko lokacija u naseljima Gornja Gračenica, Voloder, Popovača, Podbrđe i Moslavačka Slatina. Riječ je kapilarnim vodovima u odvojcima, u vikend naseljima, vinskim cestama i kućama koje su  udaljene od ostatka naselja.“ – rekao je gradonačelnik.

Vijećnica Kundrata Carek pohvalila je i sanaciju udarnih rupa na županijskoj prometnici na području Gornje Jelenske, a koju je zahtjevala na prethodnoj sjednici, ali je iskazala i žaljenje jer taj posao nije u potpunosti obavljen. Gradonačelnik je napomenuo kako su radove obavili djelatnici ŽUC-a, a s kojima je ove godine ostvarena dobra suradnja. Istoj se nada i nagodinu, a u planu je upravo sanacija jednog dijela spomenute ceste kroz centar Gornje Jelenske te ceste u ulici Varoš u Strušcu.

„Kako teku radovi na izgradnji novog parkirališta u centru Popovače?“ – pitao je gradonačelnika vijećnik Zvonimir Kondres (HSP). „Novo parkiralište imat će 40-ak mjesta. Rok njegovog završetka je do kraja veljače sljedeće godine, a budući da je izvođač prionuo na posao, radovi bi trebali biti završeni u roku.“ – odgovorio je gradonačelnik.

Vijećnik Kondres ukazao je i na određene probleme vezane uz nedavno izgrađenu stazu na groblju u Voloderu. „Staza nije u potpunosti zatvorena te se događaju određene devastacije“- napomenuo je Kondres. „Na primopredaji tih radova dogovoreno je da se slijedeće godine uredi plato ispred mrtvačnice, a kako bi onda taj prostor groblja izgledao dostojanstveno. Vezano uz ovaj problem koji moramo riješiti, raspisan je natječaj za bagatelnu nabavu za završetak ograde uz cestu, a u planu nam je i ograđivanje ostatka.“ – odgovorio je gradonačelnik Mišković.