Gradsko vijeće Popovače održalo 26. sjednicu

Gradsko vijeće Grada Popovače, 9. studenoga, održalo je svoju 26. sjednicu, a koja je započela aktualnim satom tijekom kojeg su vijećnici HDZ-a iskazali nezadovoljstvo točkama koje se nalaze na Dnevnom redu.

Naime, na prijedlog gradonačelnika i Dječjeg vrtića Popovača na Dnevnom se redu našla Odluka o kriterijima i mjerilima za sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Popovača, a koja u konačnici nije usvojena budući da je od 12 prisutnih vijećnika njih 6 (HDZ) bilo „PROTIV“.

Kako je pojasnio gradonačelnik Josip Mišković, Odluka koja se našla na ovoj sjednici bila je predložena od strane Upravnog vijeća vrtića, a u kojem uz predstavnike Grada sudjeluju i predstavnici djelatnika i roditelja.

Između ostalog, napomenuo je kako se cijena vrtića nije mijenjala od 1. rujna 2008. godine, a prema ovom prijedlogu roditelji bi trebali sudjelovati u cijeni cjelodnevnog programa u vrtiću sa 100 eura mjesečno (umjesto dosadašnjih 73,00 eura), dok bi za kraći program trebali izdvojiti 69,45 eura mjesečno (umjesto 50,70 eura), a za tečaj engleskog jezika i program igraonice 30,00 eura mjesečno. Za djecu iz obitelji korisnika stalne socijalne pomoći korištenje vrtića bilo bi besplatno, za djecu samohranih roditelja plaćalo bi se 50% cijene, za djecu invalida Domovinskog rata cijena bi se umanjila za postotak invalidnost, a roditelji koji imaju dvoje i više djece u redovitom programu za prvo dijete plaćali bi punu cijenu, za drugo 75% cijene, a za treće i svako daljnje dijete 50% cijene.

„Mislim da je ta točka važna i bitna, prije svega za razvoj Dječjeg vrtića i stabilizaciju njegovog financiranja. Smatram da u cijeni čija je ekonomska vrijednost između 300 i 400 eura, normalno da sudjeluju i građani u onom dijelu koji osigurava bolju kvalitetu. Isto tako, ne smijemo zaboraviti da grad ulaže i značajna sredstva u infrastrukturu, u kupnju kvalitetnije opreme, a što mislim da je svima u interesu da se to nastavi. Ističem stoga da nešto što je „đabe“ nije kvalitetno i dobro odrađeno te mislim da smo u nekoliko proteklih godina učinili sve, prije svega da osiguramo uvjete za svu djecu koja imaju potrebe za vrtićem ali i da kvaliteta bude na zavidnom nivou, kako za djecu tako i za djelatnike.“ – rekao je zaključno gradonačelnik.

Nezadovoljstvo tim prijedlogom iskazala je predsjednica Kluba vijećnika HDZ-a Katarina Uremović, a na isto se nadovezao i vijećnik Roman Rosavec (HDZ). Vijećnik Andrija Ričko (HSLS) smatrao je kako se ova točka treba maknuti s Dnevnog reda budući da tablice s izračunima o povećanju nisu točne, a vijećnik Rizo Mešić (SDP) napomenuo je kako ova promjena nije iznenađujuća budući da su brojni gradovi i općine već nekoliko puta imali određena povećanja, a sve kako bi se zadovoljili standardi i povećala kvaliteta rada. Također, vijećnik Mešić poručio je vijećnicima HDZ-a da su trebali sudjelovati i na sjednici kada su predstavnici vrtića prezentirali izvješće o radu, u sklopu kojeg su obrazlagali i teškoće s kojima se susreću, a koje se nadovezuju na cijenu vrtića.

U konačnici, vijećnici vladajuće koalicije HSP-HSLS-SDP, a kojih je u tom trenutku bilo 6 odluku su podržali, no, vijećnici HDZ-a bili su „PROTIV“ te odluka nije usvojena. Po završetku sjednice stav oporbene stranke pojasnio je predsjednik popovačkog Gradskog odbora HDZ-a Hrvoje Vuić.

„Ovom odlukom bilo je predloženo povećanje cijene vrtića sa 500 na 750 kuna.  Mi u Hrvatskoj demokratskoj zajednici zbog mjere Vlade koja Gradu Popovači daje preko 335 tisuća eura mislimo da je nelogično da cijena vrtića raste u tolikom postotku. Zbog pronatalitetne politike i inih drugih obaveza koje je Grad uveo, od povećanja komunalne naknade i povećanja odvoza smeća, mislimo da je to bilo nepotrebno i hvala svima koji su glasali protiv te njezinog donošenja.“ – rekao je Hrvoje Vuić, predsjednik GO HDZ-a Popovača.

U nastavku sa 6 glasova „ZA“, a uz suzdržanost vijećnika HDZ-a usvojen je Pravilnik o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Popovače te Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Popovače.

Kako je pojasnio gradonačelnik Josip Mišković riječ je o dokumentima čije je donošenje nužno budući da su isti morali biti usklađeni s novim zakonskim regulativama, a na što je ukazao nedavni inspekcijski nadzor.