Gradsko vijeće Popovače iskazalo interes za sanaciju mostova i nastavak programa Zaželi

Na nedavno održanoj sjednici Gradskog vijeća Popovače vijećnici su iskazali interes za niz tema, a ponajviše o projektima u provedbi.

 „U kojoj su fazi mostovi čija se obnova financira iz Fonda solidarnosti?“ – gradonačelnika je upitao vijećnik Andrija Ričko (HSLS).

Gradonačelnik Josip Mišković u odgovoru je napomenuo kako je za sanaciju iz spomenutog fonda prijavljeno nekoliko projekata, no, za dva mosta zbog kratkog roka predviđenog za radove, nije bilo zainteresiranih izvođača. Napomenuo je i kako su do sada u sklopu tih projekata završene sanacije dviju prometnica te jednog klizišta, dok je sanacija mostova, od kojih je jedan u Športskoj ulici u Donjoj Gračenici, a drugi u Moslavačkoj ulici u Popovači, još uvijek u tijeku. „Zbog niza problema, a posebice zbog problema s popratnom infrastrukturom pri čemu nam je najviše problema zadavala plinska instalacija, oni još nisu završeni, no nadam se kako će uskoro biti. Dobra je stvar za grad da nakon isteka financiranja od strane Fonda solidarnosti EU, sanacija infrastrukture koja se obavi do kraja godine, bit će financirana od strane nacionalnog fonda. Cilj nam je stoga da mostovi budu završeni kako bi ostvarili povrat uloženih sredstava.“ – pojasnio je gradonačelnik.

Na ovo se pitanje nadovezalo i ono vijećnika Danijela Sučije (HDZ) koji je napomenuo kako je naselje Voloder zapravo u ovom slučaju zakinuto jer upravo mostovi u Voloderu nisu sanirani. Gradonačelnik Mišković napomenuo je kako je za njih napravljena građevinska dozvola te da će se oni pokušati sanirati uz pomoć ŽUC-a. Kada je riječ o sredstvima EU, vijećnik Sučija napomenuo je i kako mještani Volodera imaju potrebe i za novim vrtićem. Da se od tog projekta nije odustalo napomenuo je gradonačelnik, ali i pojasnio kako je izrađen projekt i vrlo zahtjevan te ga je potrebno djelomice izmijeniti, pronaći za njega novu, adekvatniju lokaciju i prijaviti na jedan od natječaja koji bi se uskoro trebali raspisati.

Vijećnik Andrija Ričko (HSLS) upitao je gradonačelnika i ima li novih informacija vezanih uz nastavak programa Zaželi.

„Grad je od resornog ministarstva dobio obavijest da je prošao na programu Zaželi, faza 4. Sada nam slijedi potpisivanje ugovora i sama provedba.“ – rekao je Mišković te napomenuo kako postoje i neke promjene u odnosu na provedbu prijašnjih faza. Između ostalog, korisnici će morati zadovoljiti određene uvjete, prije svega ekonomske i starosne, dok, što se tiče djelatnika, prednost više neće imati osobe koje pripadaju ranjivim skupinama, već će pravo na zapošljavanje imati sve nezaposlene osobe.