Županija objavila javni poziv za poticanje razvoja poljoprivrede za 2023. godinu

Sisačko-moslavačka županija objavila je javni poziv za poticanje razvoja poljoprivrede. Javiti se mogu poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području Sisačko-moslavačke županije i imaju sjedište /prebivalište na području Sisačko-moslavačke županije.   Specifični uvjeti prihvatljivosti korisnika Plana poticanja razvoja poljoprivrede Sisačko-moslavačke županije za vremensko razdoblje 2021. – 2027. godinu su:

– „profesionalni poljoprivrednik“ je korisnik koji je upisan u Registar poreznih obveznika (fizičke osobe), odnosno posjeduje Obavijest o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti prema NKD-u (pravna osobe);

– „mladi poljoprivrednik“ je korisnik koji nije stariji od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva (dan prije navršavanja 41 godine starosti). Ukoliko je podnositelj fizička osoba prilaže se obostrana preslika osobne iskaznice podnositelja, odnosno, ako je podnositelj pravna osoba prilaže se obostrana preslika osobne iskaznice odgovorne osobe.

Zainteresirani se mogu javiti i ispuniti prijavne obrasce za:

ULAGANJE U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU  U 2023. GODINI

2. UNAPREĐENJE I OČUVANJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU

2.1. UZGOJNO VALJANE JUNICE ZA PROIZVODNJU MESA I MLIIJEKA U 2023. GODINI

2.2. NABAVA RASPLODNIH LICENCIRANIH BIKOVA U 2023. GODINI

2.3. UZGOJ I DRŽANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA U 2023. GODINI

2.4. NABAVA I UZGOJ UZGOJNO VALJANIH NAZIMICA I NABAVA NERASTOVA U 2023. GODINI

2.5. NABAVA RASPLODNIH OVACA, OVNA, KOZA I JARCA U 2023. GODINI

2.6. POMOĆ PRI OČUVANJU PČELINJEG FONDA U 2023. GODINI

3. OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2023. GODINI

Ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći protuvrijednost od 20.000,00 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne godine.

Javni poziv otvoren je od 28. 10. 2023. do 28. 11. 2023. godine.

Prihvatljivi troškovi moraju biti u skladu s Javnim pozivom te fakturirani i plaćeni u razdoblju od 01. 01. 2023. do 31. 12. 2023.

Podnositelj, ovisno o mjeri po kojoj traži potporu, popunjava odgovarajući Zahtjev za potporu i zajedno sa svom traženom dokumentacijom dostavlja na jedan od dva načina:

a) pošiljkom na adresu:

Sisačko-moslavačka županija

Zagrebačka 44

44000 Sisak

(Zahtjev za potporu u poljoprivredi)

b) osobno u pisarnicu Sisačko-moslavačke županije:

Sisačko-moslavačka županija

Zagrebačka 44

44000 Sisak

Više o natječaju može se pročitati na mrežnim stranicama Sisačko-moslavačke županije.