Vijećnik Drago Šparavac (HDZ) na Aktualnom satu demantirao medijske napise o pristupnom putu

Vijećnik Drago Šparavac (HDZ) na Aktualnom satu sjednice Gradskog vijeća Kutine postavio je pitanje je li Grad znao da će se asfaltirati dio javnog puta do njegovog imanja, jer je zbog toga u medijima prozvan kao gradski vijećnik HDZ-a, s čime, kako ističe, nema nikakve veze i što demantira pred Gradskim vijećem. Gradonačelnik Zlatko Babić složio se s vijećnikom da napisi ne odgovaraju stvarnom stanju. „Put je asfaltirao izvođač radova bez znanja Grada na neadekvatnoj podlozi i loše je kvalitete. UO za komunalnu djelatnost tražit će od izvođača da se to ukloni“. Ističu kako su tražili i službeno priopćenje izvođača radova da se izjasni jesu li imali bilo kakav zahtjev za asfaltiranjem toga puta. Njihov je usmeni odgovor, kako navodi gradonačelnik, da im je praksa kada im ostane viška materijala staviti ga na šumske puteve, a ne da ga voze natrag u Zagreb, što je dobro za zajednicu i pri čemu smatraju da nisu napravili nikakvu štetu.
  „Cilj je od Repušnice do Brinjana povezati sva naselja, dio puteva je već izgrađen, svake godine dio puteva se, na zahtjev mještana radi, što u makadamu što u asfaltu. Ratari, šumari i poljoprivrednici to pozdravljaju kako bi rasteretili glavne prometnice i njima olakšali put i s tom aktivnošću nastavit ćemo i dalje. Hoće li se ukloniti taj asfalt ili se napraviti bankine da učvrste tu zemlju, jer sada još teže prometuju traktori i kombajni tim putem, to treba vidjeti“, zaključio je gradonačelnik Zlatko Babić.
  U međuvremenu vezano uz ovu temu, Moslavina d.o.o. ogradila se demantijem u kojem odbacuje bilo kakvu vezu s izgradnjom pristupnog puta u sklopu EU projekta Aglomeracija.