GV Kutina: 753.000 eura za rekonstrukciju doma u Repušnici, novi socijalni stanovi, zeleno svjetlo investitoru u ILZ

Gradsko vijeće Kutine na 21. sjednici usvojilo je odluku o kreditnom zaduženju za rekonstrukciju Doma u Repušnici. Riječ je o kapitalnom projektu kojim će se dom kompletno obnoviti i za koji je vijeće izglasalo kreditno zaduženje od 753.000 eura na 5 godina.

Je li se moglo bez zaduženja, pitanje je koje postavlja vijećnik Drago Šivak (SDP) koji pozdravlja projekt, ali ističe da grad treba imati svoje rezerve umjesto kredita.


Pročelnik za financije Ivan Crnac objasnio je kako je riječ o najboljoj opciji financiranja obzirom na buduće projekte za koje Grad treba imati osigurana sredstva u proračunu. Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog, a radovi će krenuti čim se potpišu ugovori.


Zeleno svjetlo dobila je i investicija kojom investitor, tvrtka Accolade, treba doći u kutinsku Industrijsko logističku zonu o čemu je govorio pročelnik za gospodarstvo Hrvoje Krmelić. Usvojeni su detalji javnog natječaja za prodaju nekretnina češkoj tvrtki, zbog čega je zadovoljan bio vijećnik HSS-a Dragutin Vagner.

On je naime predložio amandmane za uvrštavanje u natječaj koji su usmjereni na dodatno osiguranje od eventualne gradnje kogeneracijskog postrojenja na njihovom zemljištu. Oporbeni vijećnici su na početku rasprave imali pitanja o takvoj mogućnosti, što je gradonačelnik demantirao i nazvao spinom.

„Investitorima treba poslati poruku podrške, jer je to za dobrobit Kutine i budućnost njezinog gospodarstva“, rekao je gradonačelnik. Tražila se kod ove točke i pauza, zbog podnešenog amandmana od strane Vagnera, koji je na kraju uvršten u prijedlog natječaja čime je proces s navedenim investitorom koji je za logistički centar koji planira graditi u Kutini dobio jednoglasnu podršku svih vijećnika. Uz ovu točku ponovno je na dnevni red došla tema spalionice, njezine tehnologije, potrebe za takvim postrojenjima u Hrvatskoj, usporedbe sa zemljama u svijetu itd. Lokacija za takav tip energane, kako se moglo čuti nije Kutina iako zadovoljava sve uvjete koji traže industriju pored postrojenja. Moglo se čuti da će se kogeneracijsko postrojenje graditi u Sisku.   
 

Vijećnici su usvojili i prijedlog o prenošenju vlasništva gradske nekretnine kod zgrada POS-a u Kačić Miošićevoj ulici, na Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) koji bi tamo gradili zgradu za potrebu obnove. “Zgrada bi imala 19 državnih stanova na području županije zahvaćene potresom, koji bi bili namijenjeni građanima koji imaju crvenu naljepnicu nakon potresa. Isti model gradnje prisutan je na nekoliko lokacija za stradale od potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji. U Kutini većina takvih stanovnika živi u stambenoj zgradi na Gojlu koja je u gotovo neupotrebljivom stanju, a država i INA nisu zainteresirane za obnovu te zgrade, stoga je ovo dobro rješenje”, rekao je Babić.
 

Vijećnik Momir Rajšić (Laburisti) pitao je što Kutina time dobiva, budući da daje zemljište koje je otkupila od privatnih vlasnika za cca 1 mln kn. Gradonačelnik je odgovorio kako je riječ o Odluci Vlade RH i kako su stanovi socijalnog karaktera za koje će se brinuti država i na taj način pomoći stambeno zbrinuti građane u potrebi. Grad će imati pravo na 1 stan u navedenoj zgradi. I ova je odluka donesena jednoglasno.
 Vijeće je odlukom većine izglasalo odluku o preuzimanju obveze osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta neopasnog komunalnog otpada „Kutina“ najmanje 30 godina od njegova zatvaranja  u iznosu od 190.944,66 eura.


   Sjednica je počela aktualnim satom na kojem su otvorene brojne teme. Ponajviše se tiču asfaltiranja i radova u sklopu Aglomeracije,  zatim ukidanja prireza, sanacije ceste Banova Jaruga – Međurić, ulice Hrvatskih branitelja itd. Vijećnici su bili vrlo aktivni i imali puno pitanja te je vijećnik Davor Malić (Domovinski pokret) predložio da bi Aktualni sat mogao trajati dva sata umjesto jednoga kako bi svi mogli iznijeti svoja pitanja.