Tijekom listopada besplatne mamografije u NPB Popovača

Neuropsihijatrijska bolnica “Dr. Ivan Barbot” održava Dane otvorenih vrata. Budući da se isti održavaju u mjesecu u kojem se obilježava Mjesec borbe protiv raka dojke, u Poliklinici za radiologiju i ultrazvučnu dijagnostiku bolnice može se besplatno (bez uputnice) obaviti mamografija – dijagnostička pretraga za žene koja je “zlatni standard” u detekciji ranog otkrivanja karcinoma dojke, za žene koje nisu obuhvaćene Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka dojke.

Dani otvorenih vrata traju od 9. do 21. listopada, od 13 do 14:30 sati, a svaki radni dan za navedenu pretragu otvoreno je pet termina: 13:00, 13:20, 13:40, 14:00 i 14:20 sati. Predbilježbe za navedene termine dostupne su na broj telefona: 044/569-205.