SMŽ objavila Natječaj za dodjelu srednjoškolskih i studentskih stipendija

Sisačko-moslavačka županija raspisala je Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja Sisačko-moslavačke županije za akademsku godinu 2023./2024. i Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima četverogodišnjih i petogodišnjih programa obrazovanja srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije za školsku godinu 2023./2024.

Visina studentske stipendije iznosi 670 eura po godini, a utvrđena je dodjela 30 stipendija. Pravo prijave na natječaj imaju redoviti studenti preddiplomske i diplomske razine stručnih i sveučilišnih studija s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije uz uvjet da nisu korisnici stipendija iz drugih izvora ili primatelji drugih novčanih potpora, da su stekli najmanje 50 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini, odnosno koji imaju najmanji prosjek ocjena završnog razreda srednjoškolskog obrazovanja 3,50.

Visina učeničke stipendije iznosi 540 eura po godini, a utvrđena je dodjela 25 stipendija za školsku godinu 2023./2024. za redovite učenike četverogodišnjih i petogodišnjih programa obrazovanja srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije. Na natječaj se mogu prijaviti učenici s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije koji imaju status redovitog učenika srednje četverogodišnje/petogodišnje škole. Pravo prijave na natječaj imaju i učenici koji se školuju izvan SMŽ, ukoliko na području SMŽ ne postoji škola s takvim zanimanjem ili nema redovnog javnog prijevoza od mjesta prebivališta do mjesta školovanja i koji nisu korisnici stipendije iz drugih izvora i da nisu primatelji potpora iz drugih izvora. Prosjek ocjena završnog razreda osnovne škole i prethodnog razreda srednje škole ne smije biti manji od 3,50.

Natječaj za učeničke i studentske stipendije otvoren je do 28. listopada 2023. godine.

Prijavitelji se na natječaj prijavljuju putem elektronskog obrasca koji se nalazi na web stranici Sisačko-moslavačke županije.