Poziv na omeđavanje ulice Krmelovac i k.č.br. 688 u Popovači

Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Popovače uputio je Poziv vlasnicima i nositeljima stvarnih prava na nekretninama kao i vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koji neposredno graniče s nerazvrstanom cestom u ulici Krmelovec u Popovači na kojoj se vrši upis nerazvrstane ceste u zemljišne knjige te koji neposredno graniče s katastarskom česticom 688 u k.o. POPOVAČA na kojoj se vrši izrada geodetskog elaborata.

Obilježavanje zemljišta na spomenutoj katastarskoj čestici odvijat će se 25.10. od 9 do 11 sati, a obilježavanje zemljišta u ulici Krmelovac odvijat će se 26. 10. od 9 do 13 sati. Radove izvodi tvrtka GeoPerfect d.o.o. iz Kutine, koja će se pobrinuti da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Više informacija o provedbi ovih aktivnosti moguće je pročitati na mrežnim stranicama Grada Popovače.