Počinju priključenja na nove vodovode i kanalizaciju iz projekta Aglomeracija Kutina

MOSLAVINA d.o.o. ZAPOČELA PREUZIMANJE ULIČNIH VODOVODA I MREŽA ODVODNJE IZ EU PROJEKTA AGLOMERACIJA KUTINA
Obavještavamo građane Grada Kutine da je nakon završenih radova izgradnje uličnih vodovoda i mreža odvodnje počelo službeno preuzimanje uličnih mreža i krećemo sa priključcima građana na mrežu. Preuzeta je mreža odvodnje u Krču (Kutina) i vodovodna mreža u Mikleuškoj.
Tijekom mjeseca studenog i prosinca nastaviti će se sa preuzimanje ostalih mreža u naseljima Kutina, Mikleuška, Zbjegovača, Banova Jaruga, Međurić Jamarice, Janja Lipa, Šartovac, Brinjani, Stupovača, K. Slatina, Ilova, Husain, Batina, Šartovac i Repušnica o čemu ćemo građane pravodobno obavijestiti.
Pozivamo sve građane gdje su izgrađene nove mreže, da ukoliko već nisu, podnesu Zahtjev za priključenje na vodne usluge jer je isti preduvjet za sklapanje Ugovora za izvođenje priključka te preuzimanje priključka.
Da bi pokrenuli proceduru priključenja potrebno je da vlasnik ili suvlasnik nekretnine popuni Zahtjev za priključenje na vodne usluge te ga zajedno sa prilozima (iz nastavka) dostavite u sjedište Moslavine d.o.o. (Školska ulica 4, Kutina) ili pošaljete poštom na istu adresu ili e-mailom na: zahtjev@moslavina-kutina.hr

Više informacija o postupku podnošenja Zahtjeva možete dobiti na stranicama Moslavine d.o.o. (https://moslavina-kutina.hr/Informacije/Zahtjevi)