Kako će Grad Kutina odgovoriti na najavljeno ukidanje prireza?

Od 01.01. 2024. godine Vlada RH najavila je ukidanje prireza odnosno davanje jedinicama lokalne samouprave da sami formiraju porez na dohodak. Prirez porezu na dohodak je lokalni porez, a gradskim i općinskim vijećima ostavljena je mogućnost da samostalno odluče o tome hoće li ga uvesti i po kojoj stopi u okviru one koja je propisana Zakonom o lokalnim porezima.
Sisačko moslavački župan Ivan Celjak najavio je da gradovi u kojima HDZ ima gradonačelnike i načelnike neće podizati porez na dohodak nakon ukidanja prireza, što bi se trebalo osjetiti i na plaćama građana.
Nezavisnog vijećnika Davora Kljakića zanimalo je hoće li se i Kutina pridružiti tim općinama i gradovima jer na taj način svi prijavljeni i zaposleni u Kutini ukidanjem prireza dobit će povećanje plaća koje će se, manje ili više, osjetiti, za što se i sam zalaže.

 „To je odgovor koji tražimo i time se trenutno najviše bavimo. Planiram održati sastanak sa svim političkim strankama upoznati ih s problematikom kako bi našli najbolje rješenje za Kutinu“, odgovor je gradonačelnika Zlatka Babića.
  On navodi kako je Kutina u neusporedivom položaju s ostalim dijelom Sisačko moslavačke županije u smislu indeksa razvijenosti, nije značajno stradala od potresa, nije ruralno područje i ne živi od pomoći države u onoj mjeri u kojoj je to slučaj u drugim gradovima županije. Njima prirez nije značajna stavka kako što je to slučaj s Kutinom koja zbog svega toga svoj opstanak ne može bazirati na pomoći države. U Kutini porez na dohodak čini 8 % izvornog proračuna. Postavlja se pitanje kako nadomjestiti tih 800.000 eura koliko se slijeva u gradsku blagajnu temeljem toga poreza.

„Mi smo osnivači osnovnih škola koje držimo na određenom standardu. Imamo sportsku dvoranu za održavanje. Nema niti jednog grada u Hrvatskoj koji samostalno financira ovakvu sportsku dvoranu jer je tako odredila tadašnja Općina. To je naša specifičnost “, ističe Babić.
  Postavlja se dakle pitanje mogu li se i kako povećati prihodi ili smanjiti rashodi, ili se pronaći neki kompromis. U svakom slučaju odluka mora biti donesena do kraja godine.  
  Bilo je riječi kako Kutina ima mehanizme kao što je porez na potrošnju, porez na javne površine, komunalnu naknadu, kuće za odmor, vikendice, garaže, spomeničku rentu za kojima nije posezala. Tu se eventualno mogu povećati prihodi no niti to ne može nadomjestiti porez na dohodak u cijelom obimu, a koji u Kutini iznosi maksimalnih 12%. U svakom slučaju ovo je važna tema pa i političko pitanje koje će se naći pred svim gradskim vijećnicima i svim političkim opcijama. U kom smjeru će ići odluka koja se tiče svih građana Kutine znat će se uskoro.