Do sada na području SMŽ zabilježena dva slučaja afričke svinjske kuge kod divljih svinja

Afrička svinjska kuga trenutno je najznačajnija bolest domaćih životinja kako u Hrvatskoj, tako i u Europi.  „Na sreću, u ranoj fazi u srpnju je zabilježena njezina pojava kod dviju divljih svinja na području Dvora i Sunje. To je razlog zašto je jedan dio Sisačko-moslavačke županije u zoni ograničenja, takozvanoj zaraženoj zoni. Do sada nije zabilježena pojava bolesti domaćih svinja i nadamo se da će tako i ostati“ – kazao je Tomislav Kiš, načelnik Sektora za sigurnost hrane i veterinarsko javno zdravstvo pri Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske.

Najkritičnija situacija je trenutno na području Vukovarsko-srijemske županije gdje je i zabilježeno najviše slučajeva. Ukupno je do sada afrička svinjska kuga, od izbijanja u lipnju, zabilježena na više od tisuću gospodarstava.

„To je akutna, vrlo teška bolest domaćih i divljih svinja. Praktički smrtnost je, kada jednom bolest uđe u uzgoj, između 70 i 100 posto. Sa onim klasičnim simptomima krvarenja, visoka temperatura, u roku par dana svinje umiru. Ukupno je do sada eutanazirano više od 26 tisuća svinja.“ – pojasnio je Kiš.

Poručuje kako će Ministarstvo poljoprivrede obeštetiti one čija su gospodarstva pogođena bolešću afričke svinjske kuge, a do sada su na raspolaganju tri programa vrijedna osam milijuna eura.

„Ovisno o tijeku bolesti mislim da nije sporan sam opseg programa i iznos konačnih sredstava. Sada je to trenutno osam milijuna eura. U slučaju pojave bolesti ili u slučaju upućivanja svinja na klanje radi depopulacija smanjenja gustoće, naknade su 650 eura po rasplodnoj životinji, 100 eura po prasetu, po svakom prasetu bez obzira na starost do težine 35 kilograma i kod tovljenika 2 eura po kilogramu. To je cijena koja je bila relativno visoka kada je program donesen u srpnju i ostala je relativno povoljna u ovom trenutku. To je prvi oblik pomoći, direktan oblik pomoći“ – dodaje Kiš.

Nažalost cjepiva i lijeka za afričku svinjsku kugu za sada nema. Virus ne prelazi na ljude i s te strane nema opasnosti, no meso zaražene svinje nije za ljudsku upotrebu.

Uzgajivači koji nemaju kategoriju 3, svinje moraju zaklati do 31. listopada na području Osječko-baranjske i Vukovarsko srijemske županije, a do 30. studenog na području cijele države.