Uređenje šumskih puteva i ceste do groblja

Na Aktualnom satu sjednice Gradskog vijeća Kutine vijećnica Milena Šumundić (HDZ) postavila je pitanje kada će se asfaltirati put do mjesnog groblja Selište budući da je u vrlo lošem stanju, te može li se urediti spoj šumskog puta između Čaira i Selišta kako bi ljudi mogli proći do zemljišta poljoprivrednim strojevima?
  -U posljednje vrijeme dosta se ulaže u šumske puteve na sjeveru grada kako bi prometna komunikacija bila olakšana poljoprivrednicima. Cesta Kutinska slatina – Kletište nedavno je napravljena na kvalitetan način, a uređujemo i 5 šumskih prometnica. Cesta prema groblju bit će sanirana prije Dana mrtvih uglavnom radit će se na svim planiranim šumskim putevima intenzivnije u naredna dva mjeseca, odgovorio je gradonačelnik Z. Babić
 Vijećnicu Natašu Vugrinović (HDZ) zanima kada će Šumarija očistiti šumske puteve nakon olujnog vremena jer građani ne mogu do drva za zimu? Gradonačelnik je ovom prilikom zahvalio Šumariji na angažmanu vezanu uz sanaciju nakon oluje jer su oni bili oslonac za teže terene i situacije, kojih je jako puno.
– Svjesni smo da ima privatnih dionica gdje treba to riješiti i pozivam i predsjednike mjesnih odora da vide gdje se te aktivnosti ne odvijaju kako treba. Kontaktirat ću Hrvatske šume i nastojat ćemo utjecati da se oslobodi što više tih šumskih puteva.