Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu, prijave do 25. listopada

Sisačko-moslavačka županija objavila je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Sisačko – moslavačke županije za 2024. godinu. Poziv je otvoren za podnošenje prijava zaključno sa danom 25. listopada ove godine.

Javnim pozivom sufinancirat će se programi i projekti poput: manifestacija udruga u kulturi; manifestacija likovne djelatnosti, kazališne, muzejsko-galerijske, nakladničke, knjižničarske, glazbeno-multimedijalne i arhivske djelatnosti; manifestacija koji promiču kulturu mladih; međunarodne kulturne suradnje; izgradnje, održavanje i opremanje iz područja kulture; te zaštite i očuvanja arheološke baštine i  nepokretnih kulturnih dobara.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 80.000,00 eura.  Prijavitelji mogu prijaviti najviše dva (2) programa/projekta.

Za prijavitelje se financiraju programi/projekti od najnižeg iznosa od 140,00 eura, do najvišeg iznosa od 6.500,00 eura (osim Zajednice kulturno umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije).

Pravo podnošenja prijave po ovom Pozivu imaju udruge i druge organizacije civilnog društva koje su se svojim statutima opredijelile za obavljanje djelatnosti u kulturi, čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (neprofitne organizacije) te koje svojim djelovanjem promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom.

Više detalja o Javnom pozivu možete potražiti na mrežnim stranicama Sisačko-moslavačke županije.