U Parku prirode Lonjsko polje započelo zimsko prebrojavanje ptica vodarica

Započelo je zimsko prebrojavanje ptica vodarica u Parku prirode Lonjsko polje u organizaciji svjetske organizacije za zaštitu močvarnih područja, Wetlands International.

Ovo je područje stanište za više od dvije trećine ukupne populacije ptica u Hrvatskoj. Njihova stabilnost ovisi o očuvanosti i kompaktnosti velikih kompleksa nizinskih poplavnih šuma i travnjaka te je prebrojavanje od iznimne važnosti s obzirom na utjecaj vanjskim čimbenika na njihovo stanište.

Vodarice su sve ugroženija skupina ptica, prvenstveno zbog uništavanja močvarnih staništa širom svijeta, a siječanjskim prebrojavanjem nastoji se zabilježiti reprezentativni dio populacije svake vrste.

Uspoređivanjem s brojnošću iz prethodnih godina se procjenjuje status populacija (rastu li, padaju ili su stabilne) i ugroženost pojedinih vrsta. Na osnovu tih saznanja planira se zaštita najugroženijih vrsta i njihovih staništa.

Naime, siječanj je pogodan za prebrojavanje vodarica jer je najhladniji mjesec u godini te se smatra da su do tada sve ptice vodarice na svojim zimovalištima, pa je na tim mjestima njihova koncentracija najveća. Također, ptice tada još nisu započele s proljetnom seobom te zbog toga neće doći do dvostrukog prebrojavanja.

Prikupljeni podatci ovogodišnjeg monitoringa šalju se regionalnom koordinatoru koji sve podatke objedinjuje radi uvida u stabilnost ptičje (ornito) populacije unutar županije.